We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul. Matejki 22/26, Łódź, 90-237, Poland

Get Directions

42 635 63 41

Categories
Work hours Add information
About Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki cover
Mission Misją Wydziału Zarządzania jest rozwój wiedzy teoretycznej i aplikacyjnej w zakresie nauk o zarządzaniu i finansów, poprzez prowadzenie na międzynarodowym poziomie badań naukowych i nauczania w systemie trójstopniowym oraz ustawicznym. Naszymi działaniami przyczyniamy się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu łódzkiego oraz Polski. Jesteśmy organizacją nastawioną na współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami dydaktycznymi i naukowymi, a także podmiotami z otoczenia biznesowego i sektora publicznego. Naszymi wyróżnikami są: interdyscyplinarne podejście do specjalizacji naukowo-badawczych i dydaktycznych, etyka, odpowiedzialność, profesjonalizm i nowoczesność w działaniu oraz zdolność do przewidywania i skutecznego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu instytucji naukowo-dydaktycznych.
Description Wydział Zarządzania UŁ w ciągu 20 lat wykształcił 16 000 specjalistów z dziedziny nauk o zarządzaniu i finansów. Studia na WZ UŁ to gwarancja najwyższej jakości kształcenia, doświadczenie wykładowców i liczne możliwości rozwoju. Oferta programowa powstała w oparciu o konsultacje z pracodawcami. Studenci zdobywają kompetencje niezbędne do pracy w zawodzie, a absolwenci już na starcie potrafią zarządzać karierą. Ciągłe doskonalenie oferty oraz rozwój współpracy z otoczeniem przynosi wymierne efekty. W 2013 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi najwyższą, wyróżniającą, ocenę instytucjonalną. Była to pierwsza tak wysoka ocena dla wydziału z obszaru nauk społecznych w Polsce. Wydział zdobywa kolejne akredytacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), które zwalniają absolwentów z wybranych egzaminów w ramach kwalifikacji ACCA. Po raz pierwszy w kraju dla kierunków studiów prowadzonych w jęz. polskim. W 2014 r. na Wydziale Zarządzania powstał jedyny w województwie łódzkim ośrodek egzaminacyjny ACCA w zakresie egzaminów komputerowych CBE ACCA.
Founded 1 września 1994
Products Oferta edukacyjna naszego Wydziału jest dostosowana do potrzeb rynkowych i trendów światowych i w chwili obecnej należy do najbardziej atrakcyjnych na rynku. Kształcimy studentów na wielu kierunkach i wszystkich możliwych poziomach, łącznie ze studiami doktoranckimi. Studia na naszym Wydziale pomagają w nabyciu kwalifikacji menedżerskich, kształtują umiejętności przydatne do podjęcia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Similar places nearby