We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Szturmowa 1/3, Warsaw, 02-678, Poland

Get Directions

(22) 55-34-002

Categories
Work hours Add information
About Najstarszy Wydział Zarządzania w tej części Europy. Wysoka jakość kształcenia i prostudencka atmosfera studiowania. www.wz.uw.edu.pl
Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski cover
Mission Misją Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jest nawiązywanie do tradycji i zasobów Uniwersytetu Warszawskiego poprzez realizację długoterminowych celów, takich jak:
• pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół średnich, absolwentów szkół wyższych I-go i II-go stopnia
• wykształcenie najlepszych menedżerów
• budowanie trwałych relacji z absolwentami naszego Wydziału
• zapewnienie studentom szerokiego zakresu programów edukacyjnych
• stałą poprawę jakości badań i liczby publikacji naukowych
• umiędzynarodowienie działalności Wydziału poprzez wymianę studentów i wykładowców, jak również poprzez umowy długoterminowe i porozumienia z najlepszymi międzynarodowymi szkołami biznesu oraz akredytacje.
Description Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego został założony w 1972 roku. Od momentu powstania do dnia dzisiejszego jego działaniu przyświecają trzy zasadnicze cele:
• kształcić studentów na najwyższym poziomie, łącząc wiedzę akademicką z praktycznymi umiejętnościami menedżerskimi
• skupiać wybitną kadrę naukową i prowadzić działalność badawczą, podejmując niezbadane kwestie i aspekty obszaru zarządzania
• rozszerzać współpracę z ośrodkami zagranicznymi poprzez programy wymiany akademickiej, dwu-i wielostronne umowy oraz akredytacje międzynarodowe.

Skuteczna realizacja zamierzonych celów znajduje odzwierciedlenie zarówno w popularności oferowanych przez Wydział kierunków studiów, jak i w czołowych lokatach różnorodnych rankingów i statystyk.
W ciągu swojego istnienia, Wydział Zarządzania wypromował ponad 30 tysięcy absolwentów, 216 doktorów i 45 doktorów habilitowanych. Obecnie na Wydziale Zarządzania studiuje ponad 7 tysięcy studentów na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Studenci Wydziału z powodzeniem uczestniczą w licznych konkursach branżowych, a absolwenci są cenieni przez pracodawców jako wysokiej klasy specjaliści. Oferta edukacyjna Wydziału Zarządzania jest stale poszerzana i dopasowywana do zapotrzebowania rynku pracy.
Pracownicy Wydziału poza pracą dydaktyczną i prowadzeniem badań naukowych czynnie uczestniczą w przemianach gospodarczych Polski. Współtworzyli m.in. Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Aktualnie cenioną kadrę naukową tworzy 139 wykładowców, w tym 47 profesorów i doktorów habilitowanych.

Wydział Zarządzania prowadzi ożywioną działalność międzynarodową. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w programie akademickiej wymiany międzynarodowej Erasmus, dzięki której podejmuje studentów z uczelni partnerskich a studenci i wykładowcy Wydziału odbywają studia i staże w uczelniach zachodnioeuropejskich.

Aktualnie Wydział realizuje ponad 70 umów o współpracy bezpośredn
Awards • Najwyższa - wyróżniająca ocena dla kierunku "Zarządzanie" Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 2010
• Najwyższa - pierwsza kategoria naukowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010
• Wysoka - pozytywna ocena dla nowego kierunku "Finanse i Rachunkowość" Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 2011
• Najlepszy program MBA w Polsce - Warsaw-Illinois Executive MBA (WIEMBA) Wydziału Zarządzania UW w rankingu magazynu Perspektywy, 2011, 2012
• I miejsce Uniwersytetu Warszawskiego w Rankingu Szkół Wyższych dziennika Rzeczpospolita i magazynu Perspektywy, 2011
• I miejsce w Polsce i III w Europie Środkowo-Wschodniej angielskojęzycznego programu International Business Program w międzynarodowym rankingu Eduniversal - Best Masters and Worldwide, 2012
• Akredytacje CEEMAN, 4PALMS oraz AMBA
• Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie obsługi dydaktyczno-administracyjnej Wydziału Zarządzania UW, PCBC 2011
• Wiele indywidualnych sukcesów naszych studentów w konkursach o randze krajowej i międzynarodowej
Founded 1972
Products • Studia licencjackie i magisterskie na kierunkach "Zarządzanie" oraz "Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia" w trybach: dziennym wieczorowym i zaocznym
• International Business Program - magisterskie studia prowadzone w języku angielskim
• Studia doktoranckie dzienne i zaoczne z nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii oraz nauk o zarządzaniu
• Studia podyplomowe - wiele interesujących specjalności
• Program GlobalMBA - międzynarodowe studia realizowane na 4 uczelniach: University of North Florida, Dongbei University of Finance and Economics, Fachhochschule Köln i Wydziale Zarządzania UW, kończące się uzyskaniem dwóch dyplomów magisterskich: amerykańskiego oraz europejskiego
• Warsaw-Illinois Executive MBA

Similar places nearby