We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

ul. Bernardyńska 7, Kraków, 31-069, Poland

Get Directions

12 422-04-05

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:30 – 16:15 SA closed
TU 07:30 – 16:15 SU closed
WE 07:30 – 16:15
TH 07:30 – 16:15
FR 07:30 – 16:15
About Szkoła: zatrudnia 56 nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, wśród nich wojewódzki ekspert przedmiotowy, doradca metodyczny języka polskiego Powiatowego Ośrodka Metodycznego oraz 8 egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie cover
Mission Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęło w naszym Gimnazjum 591 uczniów w 18 oddziałach (6 oddziałów – klasy pierwsze, 6 oddziałów – klasy II i 6 oddziałów – klasy III). Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 będzie prowadzony do 6 oddziałów. Szkoła posiada: – Gabinet pedagoga szkolnego – współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 ul. Chmielowskiego 1 – Gabinet pomocy przedlekarskiej – Stołówkę „McSmak” – Kawiarenkę „Ziomek”
Description Patronem Gimnazjum nr 1 – od początku istnienia szkoły tj. od ponad 138 lat – najpierw jako Żeńskiej Szkoły Miejskiej, później Szkoły Podstawowej nr 9 – jest ks. Stanisław Konarski. W swoim dziele poświęconym wychowaniu młodzieży pisał: „Dzieci bowiem zawsze zachowują takie obyczaje, taki sposób myślenia i postępowania jakimi nasiąkły już od lat najmłodszych słusznie przeto wnioskujecie, że wszystko zależy od roztropnego i przezornego wychowania”. Ta idea epoki Oświecenia – jakże aktualna i dzisiaj – przyświeca nam w pracy wychowawczej i edukacyjnej z uczniami. Tym, co szczególnie wyróżnia szkołę, jest ulokowanie jej u stóp Zamku Wawelskiego w sercu Królewskiego Miasta Krakowa. Nauka szkolna odbywa się od 1878 roku w tym samym zabytkowym budynku – w ostatnim okresie gruntownie zmodernizowanym, wyposażonym w nowoczesny sprzęt audiowizualny, wielce pomocny w realizowaniu programu nauczania. „Podwawelska Jedynka” pretenduje do miana jednej z najlepszych szkół Krakowa, świadczą o tym m.in. wyniki konkursów przedmiotowych w ostatnich latach: laureaci – 122, finaliści – 320, dzięki wszechstronnemu przygotowaniu uczniów do kształcenia na poziomie szkoły średniej, dbając przy tym o wysoki poziom kultury swoich wychowanków. Pielęgnowanie tradycji tworzy więzi łączące naszych uczniów ze szkołą. Corocznie w Dniu Patrona Szkoły – 30.IX. – odbywają się uroczystości Ślubowania Klas Pierwszych oraz Bieg Przełajowy. Uczniowie klas trzecich uczestniczą w Pierwszym Balu Gimnazjalisty – „małej studniówce”. Nasi absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia szkoły w pamiątkowym etui, a najlepsi spośród nich są wpisywani do „Złotej Księgi” i honorowani srebrną tarczą. Szkoła posiada monografię wydaną z okazji 120-lecia oraz Księgę Pamiątkową – istniejącą od XIX wieku – z wpisami wielu znamienitych osobistości. Uczniowie zobowiązani są do noszenia szkolnego stroju, który stanowi wyróżnik przynależności do naszej szkolnej społeczności. W ubiegłym roku szkolnym został wprowadzony do ceremonia
Founded 1 września 1878

Similar places nearby