We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
YBA Talks

YBA Talks

4 Alexandre de Rhodes, Ho Chi Minh City, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Với phương châm "Chia sẻ ý tưởng - Lan truyền cảm hứng", YBA Talks chia sẻ Ý TƯỞNG, KINH NGHIỆM, NGHIÊN CỨU mang tính ĐỘT PHÁ và TRUYỀN CẢM HỨNG cho các bạn trẻ, giới trí thức và doanh nhân.
YBA Talks cover
Description Với phương châm "Chia sẻ ý tưởng - Lan truyền cảm hứng", YBA Talks chia sẻ Ý TƯỞNG, KINH NGHIỆM, NGHIÊN CỨU mang tính ĐỘT PHÁ và TRUYỀN CẢM HỨNG cho các bạn trẻ, giới trí thức và doanh nhân.
Founded 12/05/2017