We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Yves Rocher Laos

Yves Rocher Laos

Vientiane, 01000, Laos

Get Directions

021216025

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 21:00 SA 09:00 – 21:00
TU 09:00 – 21:00 SU 09:00 – 21:00
WE 09:00 – 21:00
TH 09:00 – 21:00
FR 09:00 – 21:00
About ຜູ້ອອກແບບຍີ່ຫໍ້ເຄື່ອງສຳອາງທາງພຶກສາຊາດມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1959: Yves Rocher, No.1 Skin Care ຢູ່ປະເທດຟລັ່ງ.
Yves Rocher Laos cover
Description ທາງເລືອກໃໝ່ສຳລັບສາວໆທີ່ກຳລັງຊອກຫາຜະລິດຕະພັນບຳລຸງຜິວໜ້າໃຫ້ເໜາະກັບສະພາບຜິວເຫັນຜົນໄວແລະປອດໄພ...ເຮົາຂໍແນະນຳຮ້ານ Yves Rocher ຮ້ານເຄື່ອງສຳອາງຜະລິດຕະພັນຄວາມງາມຈາກທຳມະຊາດ.

ຄຳຕອບຂອງຄວາມງາມສຳລັບທຸກສະພາບຜິວ:
- ຜິວຂອງທ່ານກຳລັງເມື່ອຍລ້າຫຼືບໍ?
- ຣິ້ວຣອຍທີ່ເພີ່ມຂື້ນເດເປັນປັນຫາສຳລັບທ່ານບໍ?
- ໃບໜ້າຢ່ອນຄ້ອຍລົງ
- ຜິວຂາດການບຳລຸງ
- ຜິວໝອງຄຳ້ຂາດຄວາມກະຊັບ
- ບັນຫາຜິວແພ້ງ່າຍ
- ບັນຫາຜິວມັນ
- ບັນຫາຜິວແຫ້ງ
ຖ້າທ່ານມີບັນຫາດັ່ງທີ່ເຮົາກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ Yves Rocher ສາມາດຕອບສະໜອງແລະສາມາດເບິ່ງແຍງຜິວຂອງທ່ານໄດ້.

ເຊື່ອໃຈແລະໄວ້ໃຈຜະລິດຕະພັນຂອງທາງຮ້ານແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ຜິດຫວັງເພາະເປັນຍີ່ຫໍ້ເຄື່ອງສຳອາງທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນກຸ່ມຜູ້ຍິງທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ...
Founded 01/01/1959
Products Skin Care
Body Care,
Body Hygiene,
Fragrance

Similar places nearby