Yves Rocher Laos

Yves Rocher Laos

Vientiane, 01000, Laos

Get Directions

021216025

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 09:00 – 21:00 SA 09:00 – 21:00
TU 09:00 – 21:00 SU 09:00 – 21:00
WE 09:00 – 21:00
TH 09:00 – 21:00
FR 09:00 – 21:00
About

ຜູ້ອອກແບບຍີ່ຫໍ້ເຄື່ອງສຳອາງທາງພຶກສາຊາດມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1959: Yves Rocher, No.1 Skin Care ຢູ່ປະເທດຟລັ່ງ.

Yves Rocher Laos cover
Description

ທາງເລືອກໃໝ່ສຳລັບສາວໆທີ່ກຳລັງຊອກຫາຜະລິດຕະພັນບຳລຸງຜິວໜ້າໃຫ້ເໜາະກັບສະພາບຜິວເຫັນຜົນໄວແລະປອດໄພ...ເຮົາຂໍແນະນຳຮ້ານ Yves Rocher ຮ້ານເຄື່ອງສຳອາງຜະລິດຕະພັນຄວາມງາມຈາກທຳມະຊາດ.

ຄຳຕອບຂອງຄວາມງາມສຳລັບທຸກສະພາບຜິວ:
- ຜິວຂອງທ່ານກຳລັງເມື່ອຍລ້າຫຼືບໍ?
- ຣິ້ວຣອຍທີ່ເພີ່ມຂື້ນເດເປັນປັນຫາສຳລັບທ່ານບໍ?
- ໃບໜ້າຢ່ອນຄ້ອຍລົງ
- ຜິວຂາດການບຳລຸງ
- ຜິວໝອງຄຳ້ຂາດຄວາມກະຊັບ
- ບັນຫາຜິວແພ້ງ່າຍ
- ບັນຫາຜິວມັນ
- ບັນຫາຜິວແຫ້ງ
ຖ້າທ່ານມີບັນຫາດັ່ງທີ່ເຮົາກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ Yves Rocher ສາມາດຕອບສະໜອງແລະສາມາດເບິ່ງແຍງຜິວຂອງທ່ານໄດ້.

ເຊື່ອໃຈແລະໄວ້ໃຈຜະລິດຕະພັນຂອງທາງຮ້ານແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ຜິດຫວັງເພາະເປັນຍີ່ຫໍ້ເຄື່ອງສຳອາງທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນກຸ່ມຜູ້ຍິງທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ...

Founded 01/01/1959
Products Skin Care
Body Care,
Body Hygiene,
Fragrance
Similar places nearby