We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Zāļu valsts aģentūra

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15, Riga, LV-1003, Latvia

Get Directions

+37167078424

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 08:30 – 17:00 SA closed
TU 08:30 – 17:00 SU closed
WE 08:30 – 17:00
TH 08:30 – 17:00
FR 08:30 – 17:00
About Zāļu valsts aģentūra ir Latvijas Republikas Veselības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde.
Zāļu valsts aģentūra cover
Mission ZVA darbības mērķis (misija) ir: realizēt valsts un starptautisko regulējumu farmācijā, lai cilvēku veselības aprūpē izmantojamās zāles un medicīniskās ierīces un to pieejamība patērētājam atbilstu noteiktajām prasībām, kā arī sniegt objektīvu informāciju par zālēm.

Lai īstenotu misiju, ZVA darbojas sekojošos virzienos:

nodrošināt, ka zāļu reģistrā iekļautas tikai efektīvas, drošas un kvalitatīvas zāles, veicot zāļu reģistrācijas/pārreģistrācijas/izmaiņu dokumentācijas ekspertīzi;

nodrošināt zāļu ražošanas un izplatīšanas uzņēmumu atbilstības pārbaudes, sertifikāciju un licencēšanu;

monitorēt zāļu lietošanas drošumu, kontrolēt zāļu kvalitāti un nodrošināt riska mazināšanas pasākumus;

uzraudzīt zāļu ievešanu, izvešanu, tranzītu un izplatīšanu valstī izsniedzot atļaujas un apkopot datus par zāļu patēriņu;

nodrošināt zāļu klīniskās izpētes projektu vērtēšanu, izsniegt atļaujas pētījumu veikšanai Latvijā un atbilstības uzraudzību;

veikt medicīnisko ierīču atbilstības novērtēšanu un reģistrāciju un lietošanas drošības uzraudzību;

nodrošināt sabiedrību un profesionāļus ar objektīvu, vispusīgu informāciju par zālēm, to lietošanu un datu apmaiņu;

līdzdarboties Eiropas valstu zāļu aģentūru kopējā sistēmā (European medicines network), iesaistoties darbu dalīšanā, ievērojot kopējos standartus un procedūras, un sadarboties ar Eiropas un starptautiskām organizācijām.
Description Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt efektīvu, drošu un kvalitatīvu zāļu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem.

Zāļu valsts aģentūra dibināta 1996. gada 9.oktobrī, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 9.oktobra rīkojumu Nr. 403 "Par bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrība "Valsts zāļu aģentūra"".

Ar LR Ministru kabineta 1996.gada 9.oktobra rīkojumu Nr. 404 "Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts zāļu aģentūra" par aģentūras ģenerāldirektoru ieceļ Jāni Ozoliņu un apstiprina padomi".

2004. gada 11. oktobrī LR Ministru kabinets (rīkojums Nr. 748) saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta pirmo daļu Valsts zāļu aģentūru reorganizē. Tiek izveidota Zāļu valsts aģentūra. Par direktoru Ministru kabinets atkārtoti ieceļ Jāni Ozoliņu.

2005. gada 25. aprīlī Zāļu valsts aģentūras direktors Jānis Ozoliņš traģiski iet bojā.

2005. gada 2. novembrī LR Ministru kabinets (rīkojums Nr.707 ) par Zāļu valsts aģentūras direktori ieceļ Ingunu Adoviču.
Founded 09.okt.1996.

Similar places nearby