We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
ZŠ s MŠ Stráňavy

ZŠ s MŠ Stráňavy

Športovcov 342, Stranavy, 013 25, Slovakia

Get Directions

041 596 63 72

Categories
Work hours Add information
About „Učeniu vďačíme za to, čo vieme – výchove za to, čo sme“
ZŠ s MŠ Stráňavy cover
Mission Základné poslanie školy vyplýva z Národného programu výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike

Vychovať dobrého žiaka, vzdelaného, dobre pripraveného na štúdium na strednej škole, ktorý dokáže vyjadriť a obhájiť svoj názor, chápe a dodržiava svoje práva a povinnosti, schopného prijať zodpovednosť za svoje konanie.
Description Add information

Similar places nearby