We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie

Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie

ul. Kościuszki 9, Lubin, 59-300, Poland

Get Directions

(76) 746-30-50

Categories
Work hours Add information
About Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie
Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie cover
Description Rozwijający się na początku lat sześćdziesiątych młody przemysł miedziowy potrzebował wykwalifikowanej kadry pracowników, właśnie dlatego w 1962 r. zapadła w Lubinie decyzja o utworzeniu szkół górniczych. Młodzi ludzie już we wrześniu 1963 r. mogli rozpocząć naukę w Zasadniczej Szkole Górniczej oraz w Technikum Górniczym dla Pracujących. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami własną nazwę, stałą siedzibę, kadrę, a nawet internat oraz stołówkę Zespół Szkół Górniczych otrzymał 1 września 1964 roku i właśnie od tego momentu datuje się jego powstanie. Otwarcie nowych szkół było dla miasta wydarzeniem. Powołano: Technikum Górnictwa Rud Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, Zasadniczą Szkolę Górniczą KGHM oraz Technikum Górnicze dla Pracujących KGHM.
Od początku istnienia szkoła rozwijała się dynamicznie, o czym świadczy wciąż wzrastająca liczba wychowanków. W 1963 roku zespół liczył 207 uczniów, rok później już 723, zaś w trzecim roku kształcenia do szkoły uczęszczało 1303 osoby uczące się w 44 oddziałach. Dzisiaj mamy ponad 1500 uczniów w 55 klasach.
Wraz ze zmianami profilów nauczania zmieniała się też nazwa szkoły. 1 września 1972 roku powołano Zespół Szkól Technicznych Górnictwa Rud KGHM w Lubinie, a w rok później – 30 października 1973 roku nadano mu imię profesora Bolesława Krupińskiego. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły rozszerzenie oferty edukacyjnej. Od 1 września 1990 roku rozpoczęło swoją działalność III Liceum Ogólnokształcące. Trzy lata później Kuratorium Oświaty w Legnicy zmieniło nazwę szkoły na Zespół Szkół w Lubinie. Obecnie szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie. Oprócz gmachu głównego szkoła dysponuje też halą sportową oraz warsztatami. Do szkoły uczęszczają zarówno mieszkańcy Lubina jak i młodzi ludzie z okolic naszego miasta.
Uroczyście obchodzone jest w szkole święto górników – tradycyjna Barbórka. Uczniowie mają okazję poznać obyczaje górnicze, w tym słynny skok przez skórę, ilustrujący zwyczaj przyjmowania młodych w poczet braci g

Similar places nearby