We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie

ul. Mirtowa 2, Kraków, 30-698, Poland

Get Directions

12 654 90 77

Categories
Work hours Add information
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie cover
Mission Jesteśmy szkołą, która:
• zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby,
• rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach,
• upowszechnia zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne,
• wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej
i współpracy międzynarodowej,
• systematycznie tworzy własną historię i tradycje, rozwija uczniowski ceremoniał i wzbogaca szkolną symbolikę,
• dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych,
a także w relacjach uczniów niepełnosprawnych,
• dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadza relacje integrujące nauczycieli, uczniów
i rodziców we wspólnotę szkolną,
• jest przyjazna i bezpieczna dla ucznia, rodziców
i nauczycieli,
• wspomaga wychowawczą rolę rodziny współdziałając
z rodzicami/opiekunami w procesie kształcenia i wychowania,
• koordynuje oddziaływania wychowawcze Szkoły i domu rodzinnego,
• gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Description Przedszkole
Founded 1 września 1904

Similar places nearby