We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Zespół Szkół Publicznych Lubiąż

Zespół Szkół Publicznych Lubiąż

ul. Wojska Polskiego 3A, Lubiaz, 56-100, Poland

Get Directions

71 3897196

Categories
Work hours Add information
About Nasza szkoła to miejsce przyjazne dla uczniów, wspiera w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych w dalszej edukacji.
Zespół Szkół Publicznych Lubiąż cover
Mission We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności
człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności.
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości,
patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
Kultywujemy tradycje, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo – wychowawcze orientujemy na
dobro podopiecznych. Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego
i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia.
Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz
do pełnienia ważnych ról społecznych.
Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi Szkołę w jej
rozwoju.
Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich
"Klientów" Szkoły.
Description Add information

Similar places nearby