We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Dziewanny 24, Łódź, 91-866, Poland

Get Directions

42 6577941

Categories
Work hours Add information
About Posiadamy wykwalifikowaną kadrę i 20 lat doświadczenia w diagnozowaniu i wspomaganiu rozwoju małych dzieci z problemami wzrokowymi.
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju cover
Mission Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Realizujemy je poprzez zintegrowane procesy edukacyjne i profesjonalną rehabilitację na wszystkich etapach edukacyjnych. Pracujemy już z kilkuletnimi, a nawet kilkumiesięcznymi dziećmi, które w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju poddawane są wielospecjalistycznej diagnozie i kompleksowej terapii. W oddziałach przedszkolnych, szkole podstawowej, gimnazjum, technikum uczą się dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku, również z dodatkowymi niepełnosprawnościami, ponadto w liceum oraz w szkole policealnej – młodzież z niepełnosprawnością ruchową. Dla każdego z naszych uczniów przygotowujemy indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne, wyznaczające najważniejsze cele edukacyjne i terapeutyczne oraz metody i formy, jakimi będziemy je zrealizować. W każdym uczniu potrafimy dostrzec jego mocne strony, które rozwijamy na zajęciach pozalekcyjnych, m.in.: w Ognisku Muzycznym (innowacja pedagogiczna), na zajęciach z plastykoterapii, w Kole Naukowym (współpracującym z Politechniką Łódzką), w kołach przedmiotowych, teatralnych oraz w Klubie Europejskim, Ekoklubie, a także podczas wycieczek i wyjazdów, w tym wakacyjnych, w kraju i za granicą (posiadamy własny autokar). Mamy również szeroką gamę działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów, realizujemy je, np.: podczas zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacji indywidualnej.

Nasze działania są wspierane przez instytucje i organizacje, przede wszystkim przez Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących SPOJRZENIE, z którymi realizujemy różnorodne projekty i przedsięwzięcia.
Description Oferta Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju obejmuje:
diagnozę okulistyczną
wielospecjalistyczną diagnozę rozwoju dziecka
opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju

Zapewniamy:
Terapię psychologiczną
Wsparcie psychologiczne dla rodzin
Profilaktykę i terapię logopedyczną
Rehabilitację wzroku
Zajęcia z orientacji przestrzennej
Zajęcia pedagogiczne usprawniające rozwój poznawczy, motoryczny i samoobsługę
Zajęcia muzyczno-ruchowe
Diagnozę i terapię z zakresu integracji sensorycznej
Diagnozę i terapię metodą Tomatisa
Masaż leczniczy
Koloroterapię

Similar places nearby