Zied zeme

Zied zeme

Raiņa iela 11a, Lielvarde, LV 5070, Latvia

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About

Public-private partnership association Land in Bloom

Zied zeme cover
Description

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” (PPP biedrība “Zied zeme”) ir sadarbības organizācija, kura apvienojot pašvaldību, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus, tika izveidota 2005. gada 25. maijā.

Sabiedriskā labuma statuss spēkā no 27.01.2014. (Lēmums nr. 8.5-11L-1793). Atbalsta joma – labdarība.

Biedrības darbības mērķi:

Uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstīta darbība sociālekonomisko problēmu risināšanā;
Teritorijas ilgtspējīga attīstība, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus;
Pārrobežu sadarbības attīstīšana.

PPP biedības Zied zeme darbības teritorijas - Ogres, izņemot Ogres pilsētu, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes novadu - attīstības stratēģija ir virzīta uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu.

Similar places nearby