We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
ZKM Gdynia

ZKM Gdynia

Zakręt do Oksywia 10, Gdynia, 81-244, Poland

Get Directions

+48 695 174 194

Categories
Work hours Add information
About Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jest organizatorem komunikacji miejskiej.
Witamy na oficjalnej stronie na Facebooku!
ZKM Gdynia cover
Mission Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gdyni i gmin sąsiednich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego przy uznaniu punktualności, częstotliwości, dostępności, bezpośredniości i niezawodności usług za podstawowe wartości oferty
Description Zarząd Komunikacji Miejskiej Gdyni w zakresie organizacji i zarządzania pasażerskim zbiorowym transportem miejskim działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji. Wyznaczono mu następujące zadania:

– badanie rynku usług komunikacji miejskiej
– programowanie rozwoju komunikacji miejskiej
– opracowywanie rozkładów jazdy
– emisję i sprzedaż biletów na zasadzie wyłączności
– kontrolę biletów
– promocję sprzedaży usług komunikacji miejskiej
– badanie efektywności ekonomicznej poszczególnych linii komunikacyjnych
– przygotowywanie założeń i projektów taryfowych
– określanie niezbędnego poziomu dotacji do usług komunikacji miejskiej
– przetargowe zawieranie umów z przewoźnikami na świadczenie usług przewozowych
– realizację płatności za świadczone usługi przewozowe
– kontrolę realizacji umów pod względem ilościowym i jakościowym
– przygotowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (w tym tzw. informacji przystankowej)
– ustawianie, konserwowanie i utrzymywanie w czystości wiat przystankowych
– usługowe prowadzenie działalności reklamowej na urządzeniach komunikacji miejskiej poza środkami komunikacyjnymi
– oddziaływanie na politykę reprodukcji taboru komunikacji miejskiej
Founded 07/23/2014

Similar places nearby