We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov-Město

ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov-Město

Na Schodech 1, Havirov, 73601, Czech Republic

Get Directions

596 813 128

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 19:30 SA closed
TU 08:00 – 19:30 SU closed
WE 08:00 – 19:30
TH 08:00 – 19:30
FR 09:00 – 18:30
ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov-Město cover
Description Základní umělecká škola Bohuslava Martinů byla založena v roce 1956 jako jedna z prvních kulturních institucí v nově založeném městě Havířově. V současné době školu navštěvuje 1052 dětí od 5 - 20 let. Škola poskytuje vzdělání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Úroveň umělecké pedagogiky garantuje 50 pedagogů - absolventů konzervatoří a vysokých uměleckých škol. V roce 1990 byl škole za vynikající výsledky v umělecké pedagogice a za bohatou interpretační a uměleckou činnost pedagogů a žáků propůjčen MŠMT ČR čestný název ZUŠ Bohuslava Martinů. Za 60 let trvání absolvovalo školu téměř 4 500 absolventů a cca 400 absolventů se věnuje umělecké činnosti profesionálně. Vynikajícím způsobem reprezentují žáci hudebního a tanečního oboru na celonárodních i mezinárodních soutěžích a získávají cenná umístění. Uměleckou činnost žáků výtvarného oboru ocenily odborné poroty nejen v ČR a Slovensku, ale také v Indii, Japonsku, Švýcarsku, Německu, Polsku, Finsku, Chorvatsku. Škola úspěšně navazuje podnětné mezinárodní partnerské vztahy v oblasti umělecké pedagogiky se školou Harlow College v Anglii a hudební školou Pitea ve Švédsku.

Hlavním posláním pedagogů je především působení na citovou, estetickou a poznávací oblast nejširšího okruhu dětí a mládeže a dopad této činnosti je ve smyslu umělecké výchovy mladé generace nezměřitelný. Dětství je doba snění, nejryzejších citů, doba maximální upřímnosti vůči světu. Když dítě tvoří, otevírá bezelstně srdce a objevuje svět.

Similar places nearby