Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Ver detalles…
Ørsta Taxi

Ørsta Taxi

Ivar Aasen-Gata 18, Ørsta, 6150, Norway

Como llegar

+47 700 67 000

Agregar enlace del sitio web

Categorías
Horarios de atencion Agregar información
Quienes somos Taxi tjenester for Ørsta kommune og omegn.
Ørsta Taxi cover
Descripción Ørsta Taxi er ei verksemd beståande av 6 drosjer tilknytt Ørsta Taxisentral:
- T7R (8 seter)
- T53R (maxi-taxi 16 seter og rullestolbil)
- T-71
- T483
- T497
- T517


Dei fleste turane våre vert utført i løpet av 10 minutt, dette er også å ansjå som normal ventetid med unnateke helgar.

Lugares similares en las proximidades