Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Ver detalles…
Biblioteka ZSEG Otwock

Biblioteka ZSEG Otwock

Konopnickiej 3, Otwock, 05-400, Poland

Como llegar

Agregar número de teléfono

Categorías
Horarios de atencion Agregar información
Quienes somos Biblioteka Szkolna ZSEG
Biblioteka ZSEG Otwock cover
Misión Kompetentna kadra bibliotekarska wspiera działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły poprzez:
-rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką i zainteresowaniami uczniów,
-przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz sieci bibliotek publicznych i naukowych,
-kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie wiedzy humanistycznej uczniów,
-analizowanie aktywności czytelniczej uczniów i otaczanie opieką młodzieży stroniącej od książki i biblioteki,
-pomoc uczniom szczególnie zdolnym,
-udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia,
-pomaganie nauczycielom w kształceniu i doskonaleniu zawodowym.
Descripción W Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława Staszica
w Otwocku funkcjonuje biblioteka szkolna, wyposażona w bogaty i różnorodny
księgozbiór. Pełni ona funkcję głównej, interdyscyplinarnej pracowni szkoły,
w której uczniowie pod kierunkiem nauczycieli bibliotekarzy i samodzielnie uczą
się zdobywać wiedzę.
W bibliotece znajdują się 4 stanowiska komputerowe, a także 5 laptopów z szybkim Internetem.
Fundada 1963
Productos Zbiory naszej biblioteki stanowią: ponad 22 000 woluminów
( w tym: szeroki zestaw lektur szkolnych, także audiobooków),
bogaty księgozbiór podręczny i specjalny(600 egzemplarzy kaset VHS,
płyt DVD iCD).Co roku, zbiory te uzupełniane są o kolejne,
ciekawe nowości wydawnicze i multimedialne.

W czytelni udostępnia się użytkownikom cały księgozbiór biblioteczny.
Odbywają się tutaj zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej
oraz lekcje zastępcze z nauczycielami przedmiotu.
Przyjazna atmosfera panująca w czytelni, z której mogą korzystać uczniowie,
nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice sprzyja wyzwalaniu indywidualnych
zainteresowań i pogłębianiu wiedzy. Prenumerujemy następujące tytuły
gazet i czasopism: Gazeta Wyborcza, Biblioteka w Szkole, Biologia w Szkole,
Cogito, Emocje, Fizyka w Szkole, Gazeta Otwocka, Geografia w Szkole,
Głos Nauczycielski, Handel, Hotelarstwo, Języki Obce w Szkole,
Komputer Świat, Linia Otwocka, Lubię gotować, Polityka, Poznaj Świat,
Przegląd Gastronomiczny, Samo Zdrowie, Zdrowa Żywność.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej działa od 1 września 2006r.
Jest ono współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Do dyspozycji uczniów są 4 stanowiska komputerowe plus 5 laptopów
z dostępem do Internetu w godzinach pracy biblioteki.

Lugares similares en las proximidades