Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Ver detalles…
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium

Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium

Bőrfestő utca 5-9, Újpest, 1048, Hungary

Como llegar

+3613807170

Categorías
Horarios de atencion Agregar información
Descripción Lectori salutem!
SAPERE AUDE! - MERJ GONDOLKODNI! - hirdetik hitvallásunkat iskolánk homlokzatán a latin szavak. Gondolkodó embereket, a jövendő értelmiségét nevelni - ez a legfőbb célunk! Mindezt emberséggel, megértéssel, de következetesen, felelősséget vállalva minden gondjainkra bízott gyermekért. Örömmel, kitartással, áldozatos munkával vezetjük végig diákjainkat a klasszikus és korszerű műveltség megszerzésének nehéz útján. Segítjük őket abban, hogy megismerve önmagukat, bízva saját képességeikben megláthassák lehetőségeiket és elérhessék céljaikat az életben. Törekszünk arra, hogy kreatív, döntésképes, a világot reálisan látó, abban biztonsággal közlekedni tudó, boldog felnőttekké váljanak.

Kik is vagyunk mi?

A CSVMG Újpest egyik legnagyobb iskolája. A 12 évfolyamon átívelő egységes pedagógiai elveket érvényesítő általános tantervű közoktatási intézmény vagyunk. Az első osztálytól az érettségiig a kerettantervre épülő adaptált tanterv szerint végezzük nevelő, oktató munkánkat. Specialitásaink: reál és humán irányultság, amelyben az emelt óraszámú matematika és informatika, valamint az emelt óraszámú idegen nyelv és magyar (dráma) kap nagyobb hangsúlyt. A humán irányultságot erősíti a művészeti tevékenységek (ének-zene és rajz) kínálata. A kétféle specialitás nem különül el osztályszinten, csak az érettségi előkészítők választásakor válik láthatóvá.

A 9. évfolyamra bármelyik általános iskola 8. osztályát elvégző és az előírt felvételi feltételeket teljesítő diákot szeretettel és bizalommal várunk. Saját nyolcadikosainknak módjuk van a középiskolai tagozaton tanulni tovább. Első évfolyamunkra a jelentkezés sorrendjében a férőhelyektől függően felvételi vizsga nélkül vesszük fel a gyerekeket.

Itt minden a gyerekekről, diákokról szól! Értük dolgozunk, nekik és velük énekelünk, sportolunk, bűvöljük a számítógépet, fedezzük fel a világot, törekedve a legtisztább értékek átadására. Reményünk szerint elérjük, hogy diákjaink a tanulás iránt fogékony, egymást is me
  • Bőrfestő utca 5-9, Újpest, 1048, Hungary
  • Como llegar

Lugares similares en las proximidades