Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Ver detalles…
NYN Hà Nội

NYN Hà Nội

A9 Cốm vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

Como llegar

Agregar número de teléfono

Agregar enlace del sitio web

Categorías
Horarios de atencion Agregar información
Quienes somos Hoạt động vì cộng đồng LGBT, đặc biệt là cộng đồng người Nữ Yêu Nữ tại Hà Nội.
NYN Hà Nội cover
Descripción NYN Hà Nội - một hội nhóm hoạt động vì cộng đồng nữ yêu tại Hà Nội nói riêng và cộng đồng nữ yêu nữ nói chung. Nhóm hoạt động với mong muốn là nơi kết nối các bạn nữ yêu nữ hiện diện nhiều hơn.
Bên cạnh việc kết nối và hiện diện nhóm hỗ trợ tư vấn những thắc mắc liên quan đến SOGIE của bạn cũng như những vấn đề trong cuộc sống.
Giới thiệu trang web dành cho các bạn Nữ yêu nữ trên khắp cả nước http://nuyeunu.vn/lang-vi
Fundada 12/10/2016
  • A9 Cốm vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam
  • Como llegar

Lugares similares en las proximidades