Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Ver detalles…
Protestantse Baptistenkerk Lombardsijde

Protestantse Baptistenkerk Lombardsijde

Dorpsplein 40, Lombardsijde, 8434, Belgium

Como llegar

058 24 36 00

Categorías
Horarios de atencion Agregar información
Quienes somos Wij zijn een Baptistenkerk die getuigt van de mogelijkheid van een vernieuwd leven door de Goede Boodschap van Jezus Christus. De Bijbel is hierbij ...
Protestantse Baptistenkerk Lombardsijde cover
Descripción Sedert 1998 is de Bethelkerk gehuisvest in Lombardsijde. U loopt misschien dikwijls langs de kerk en vraagt u af wat er achter haar muren schuilgaat?

Het gebouw, dat gebruikt wordt door een gemeenschap van mannen en vrouwen zoals u, wil een welkomstoord zijn voor degenen die de zin van hun leven zoeken, een antwoord op hun fundamentele vragen, voor degenen die, net als u, honger en dorst hebben naar de waarheid en gerechtigheid.

Wij zijn een Baptistenkerk die getuigt van de mogelijkheid van een vernieuwd leven door de Goede Boodschap van Jezus Christus. De Bijbel is hierbij het fundament van ons onderwijs. Wij hebben geen andere baas dan God; Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Bethelkerk is sedert 1986 verbonden aan de Unie van Baptisten in België v.z.w. (U.B.B.), die op haar beurt aangesloten is bij de door de Belgische Staat erkende Vereniging van Protestantse kerken in België (V.P.K.B.)

De Baptistenkerken in de wereld zijn één van de meest talrijke Protestantse groepen met meer dan 100 miljoen leden in 209 landen. Ze zijn vurige verdedigers van gewetensvrijheid en van de eerbiediging van de mensenrechten. Martin Luther King was een Baptistenpredikant.
  • Dorpsplein 40, Lombardsijde, 8434, Belgium
  • Como llegar

Lugares similares en las proximidades