Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Ver detalles…
Szkoła Podstawowa w Wielisławicach

Szkoła Podstawowa w Wielisławicach

Wielisławice 1, Wielisławice, 66-500 Strzelce Krajeńskie, Poland

Como llegar

957632171

Agregar enlace del sitio web

Categorías
Horarios de atencion Agregar información
Quienes somos PSP w Wielisławicach to niewielka placówka oświatowo-edukacyjna, do której oprócz miejscowych dzieci uczęszczają mieszkańcy kilku pobliskich wsi.
Szkoła Podstawowa w Wielisławicach cover
Descripción Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielisławicach to niewielka placówka oświatowo-edukacyjna, do której oprócz miejscowych dzieci uczęszczają mieszkańcy kilku pobliskich wsi: Bronowic, Wilanowa oraz Puszczykowa.

Nowoczesne warunki

Szkoła posiada dobrą infrastrukturę, która jest stale modernizowana. Oferujemy naszym podopiecznym naukę w kilku salach lekcyjnych, w tym oddanej do użytku pracowni komputerowej. Dodatkowo nasi uczniowie swój czas wolny mogą rozdysponować przez wyjście do szkolnej biblioteki, w której na pewno znajdą interesujące pozycje lub świetlicę. Opiekę nad pociechami sprawuje wykwalifikowana kadra nauczycielska. Zajęcia wychowania fizycznego przeprowadzane są na sali gimnastycznej oraz na przyszkolnym boisku.

Zdrowy tryb życia

Nasza instytucja promuje ideę zdrowego trybu życia. Uczniowie przynajmniej dwa razy w roku szkolnym wyjeżdżają na basen do Gorzowa Wielkopolskiego, uczestniczą w zorganizowanych wycieczkach pieszych i rowerowych. Aktywnie biorą udział w realizowanym na terenie szkoły Programie Edukacji Prozdrowotnej pod hasłem ,,Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”.

Aktywne spędzanie czasu wolnego od zajęć

Aby przyciągnąć dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych organizujemy różnego rodzaju zajęcia. W czasie ferii zimowych wszyscy wykazać się zarówno swoimi umiejętnościami w trakcie organizowanych zawodów sportowych jak również plastycznych, tanecznych czy muzycznych.
Staramy się również aby dzieci łączyły poznawały nasz kraj poprzez aranżowanie wycieczek. Razem zwiedziliśmy już m.in. Zakopane, Oświęcim, Poznań oraz miejscowości położone wzdłuż Morza Bałtyckiego.

Z kulturą na Ty

W naszej szkole działa już od kilku lat i odnosząca sukcesy w tym zakresie grupa teatralna "Psotki i Śmieszki". Daje to naszym podopiecznym okazję do pochwalenia się swoimi umiejętnościami aktorskimi.
Ich umiejętności sprawdzane są podczas odbywającego raz do roku przeglądu teatrzyków dziecięcych. Na poziomie wojewódzkim zostali wyróżnieni zarówno indywidualnie jak
  • Wielisławice 1, Wielisławice, 66-500 Strzelce Krajeńskie, Poland
  • Como llegar

Lugares similares en las proximidades