Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Ver detalles…
Svennevads kyrka

Svennevads kyrka

Svennevad, Sweden

Como llegar

Agregar número de teléfono

Agregar enlace del sitio web

Categorías
Horarios de atencion Agregar información
Descripción Svennevads kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Sköllersta församling i Strängnäs stift. Kyrkan ligger invid riksväg 51 i samhället Svennevad.KyrkobyggnadenTidigare kyrka på platsen var uppförd på medeltiden. Nuvarande kyrka i gustaviansk stil uppfördes åren 1782-1786 under ledning av byggherre Gustaf Philip Wennerstedt. Kyrkan har en stomme av sten och består av långhus med rundat kor i öster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Vid långhusets västra kortsida finns ett kyrktorn som är indraget i långhuset.Inventarier Altartavlan är tillverkad 1793 av Pehr Hörberg.ReferenserTryckta källorWebbkällor MittNerike

Lugares similares en las proximidades