Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Ver detalles…
Szkoła Podstawowa im. Jana Dekerta w Bledzewie

Szkoła Podstawowa im. Jana Dekerta w Bledzewie

ul. Szkolna 9, Bledzew, 66-350, Poland

Como llegar

(95)7429920

Categorías
Horarios de atencion Agregar información
Quienes somos http://www.spbledzew.witrynaszkolna.pl/strona=strona_glowna
Szkoła Podstawowa im. Jana Dekerta w Bledzewie cover
Descripción Pierwsze wzmianki w dokumentach dotyczące bledzewskiej oświaty pochodzą z I połowy XVIII wieku. W dokumencie potwierdzającym podporządkowanie fary bledzewskiej cystersom wystawionym przez biskupa poznańskiego księcia Czartoryskiego w 1740 r. istnieje wzmianka, o tym, że przy parafii działał szpital i szkoła z jednym nauczycielem. W spisie mieszkańców klasztoru z roku 1802 wśród trzynastu osób świeckich zajmujących się obsługą klasztoru wymienione są 2 - pełniące równocześnie funkcje nauczycieli i organistów. Nie znaczy to wcale, że wcześniej w Bledzewie nie było szkoły- istnienie tak dużego opactwa z pokaźną biblioteką (jedną z bogatszych w naszej części Europy) sugerowałoby raczej działalność jakiejś szkoły, chociażby dla kandydatów na zakonników. W czasach przynależności Bledzewa do Prus, a później Niemiec prowadzone było tutaj jedynie szkolnictwo na poziomie elementarnym. Po powrocie Bledzewa w granice Polski w 1945r., wykorzystując budynek byłej niemieckiej szkoły, uruchomiono polską szkołę podstawową. Jej pierwszym kierownikiem została pani Monika Dietrich.

Szkoła Podstawowa w Bledzewie przechodziła rożne koleje organizacyjne, tak jak całe polskie szkolnictwo podstawowe. Na początku była szkołą 7-klasową, później 8-klasową, by dzisiaj funkcjonować jako 6-klasowa. Warto podkreślić, że do chwili obecnej szkoła istnieje w tym samym budynku, w którym rozpoczęła działalność w 1945 roku. Jedyną zmianę stanowi możliwość korzystania z budynku nowoczesnej hali sportowej oddanej do użytku w 2002 roku.
Szkoła Podstawowa w Bledzewie zawsze stanowiła istotny element życia mieszkańców naszej społeczności jako organizator bądź uczestnik większości imprez organizowanych na terenie gminy Bledzew.

Nadanie imienia oraz wręczenie sztandaru to bardzo ważne wydarzenie w historii naszej szkoły - od 3 maja 2009r. jesteśmy Szkołą Podstawową imienia Jana Dekerta, bledzewianina, który dwukrotnie został prezydentem stolicy Polski.
Do Szkoły Podstawowej w Bledzewie uczęszczają

Lugares similares en las proximidades