Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. En savoir plus…
Mercredi
08
NOV

Globalne odrodzenie nacjonalizmów

19:00
21:00

Comment s'y rendre?

Catégorie
#var:page_name# cover

„Globalne odrodzenie nacjonalizmów”
Program dyskursywny towarzyszący wystawie „Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem”
Sala dyskusyjna na wystawie, 1 piętro

Ruchy Alt-right i narodowe zyskały w ostatnich latach silną i dość stabilną pozycję w globalnej polityce. Zwroty narodowe już nastąpiły. Zasadne wydaje się pytanie o przyczyny odrodzenia globalnych nacjonalizmów. Jedną z przyczyn może być rozczarowanie nierównomiernym i eksploatacyjnym charakterem globalnej cyrkulacji ekonomicznej i kulturowej. Grupy marginalizowane i wykluczane stanęły w obliczy znalezienia antidotum na negatywne skutki takiego stanu rzeczy. Tak więc tendencje izolacjonistyczne, partykularyzm
i populizm tożsamościowy gwałtownie manifestują się zarówno w życiu społecznym, jak i politycznym i wyrażają się dyskursywnie. Zjawisko to dotyczy zarówno obszarów półperyferyjnych Globalnego Południa, ale również dotychczasowych centrów, Europy i Stanów Zjednoczonych. Jeden naród oraz jedna kultura są centralnymi elementami zwrotu nacjonalistycznego. Podczas spotkania zostanie poddane dyskusji zjawisko przejmowania dyskursywnego potencjału wypracowanego przez nową humanistykę wraz z całym retorycznym repertuarem polityki tożsamości i sprawiedliwości społecznej przez ruchy nacjonalistyczne. To niepokojące zjawisko nie powinno jednak powodować poczucia bezradności. To dobry moment, by podjąć na nowo rozważania nad kwestiami emancypacji i sprzecznościami, jakie mogą one generować, by skutecznie przeciwstawić się nacjonalistycznej retoryce.


Do udziału w dyskusji zostały zaproszone:

dr Ewa Majewska – filozofka feministyczna, krytyczka sztuki, aktywistka. Od 2003 roku prowadzi (z przerwami) zajęcia na Gender Studies przy ISNS UW, w roku akademickim 2007/8 pracowała jako adiunkt w Instytucie Filozofii w Szczecinie. W 2003 roku była stypendystką w Instytucie Studiów Kobiecych w Universite Paris VIII, w semestrze zimowym 2009/10 pracowała nad projektem dotyczącym postkolonializmu i feminizmów kolorowych w ramach Beatrice Bain Research Group na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Na semestr zimowy 2010/11 została zaproszona przez Gender Studies Uniwersytetu w Orebro (Szwecja) do pracy nad projektem dotyczącym miłości w ujęciu feministycznym. Studiowała filozofię oraz dorywczo romanistykę i gender studies. Doktorat poświęcony problematyce rodziny w filozofii społecznej, obroniony w IF UW w 2007 roku, został wydany w formie książki Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny w roku 2009. Jest współautorką i redaktorką książek Zniewolony Umysł 2. Neoliberalizm i jego krytycy, (2007, z dr. Janem Sową); Równa szkoła. Poradnik edukacji równościowej dla nauczycieli i nauczycielek, ( 2007, z Ewą Rutkowską); Futuryzm Miast Przemysłowych, (2007, z Kubą Szrederem i Martinem Kaltwasserem); Raport o przemocy wobec kobiet w rodzinie i relacjach intymnych w Polsce, (Amnesty International sekcja polska, 2006). W 2004 roku założyła wraz z Aleką Polis artystyczny team kobiecy Syreny Tv, w 2006 roku współzakładała stowarzyszenie W stronę Dziewcząt; od 2007 roku uczestniczy w inicjatywie Indeks73 na rzecz wolności w kulturze. Jest niewierząca, mieszka w Warszawie.

Imani Jacqueline Brown – urodzona w Nowym Orleanie – artystka, aktywistka, badaczka, która tworzy, by demaskować poziomy opresji, niesprawiedliwości, oporu i sprzeciwu, stanowiące wspólnie kamień węgielny naszego społeczeństwa. Wierzy, że sztuka może kształtować politykę, swoje działania kieruje w stronę nieuchwytnej iskierki sprawiedliwości na horyzoncie, mając świadomość, że nasz świat nie zdoła odnaleźć równowagi, dopóki nie nastąpi społeczne, ekologiczne i ekonomiczne zadośćuczynienie. Pracuje jako dyrektor programowa w [galerii] Antenna w Nowym Orleanie, jest współzałożycielką Blights Out oraz głównym członkiem [ruchu] Occupy Museums, którego projekt „Debtfair” był wystawiany w 2017 podczas Whitney Biennial w Muzeum Sztuki Amerykańskiej Whitney w Nowym Jorku. Pisała m.in. dla „Pelican Bomb”, „Shelterforce Magazine” i „Printed Matter” w cyklu „Artist and Activists”. Ukończyła sztuki wizualne i antropologię na Uniwersytecie Columbia (2010).

Clara Ianni – w swojej twórczości brazylijska artystka bada powiązania między sztuką, polityką i ideologią, analizując związki między działaniami politycznymi i gestem artystycznym. Posługując się różnymi mediami – rzeźbą, instalacją, wideo i tekstem – poddaje krytycznej analizie hegemoniczne dyskursy historyczne, badając ich strefy niewidzialności przez eksplorację pamięci i potencjalnych kontrnarracji jako przestrzeni sprawczości politycznej. Clara Ianni uzyskała dyplom w zakresie sztuk pięknych na Uniwersytecie w São Paulo. Wśród jej wystaw należy wymienić: Utopia/ Distopia (2017), MAAT Lisboa, Biennale w Dżakarcie (2015), 31. Biennale w São Paulo (2014), Festiwal Yebisu, Tokio (2015), 19. Panorama VideoBrasil, 33. Panorama de Arte Brasileira, MAM São Paulo (2013), 12. Biennale w Stambule, Stambuł (2011). Rezydentka U–jazdowskiego (2017).

Kuratorzy programu dyskursywnego towarzyszącego wystawie „Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem”: Marianna Dobkowska i Konrad Schiller

Więcej o wystawie: http://u-jazdowski.pl/program/wystawy/gotong-royong-

Place du déroulement de l'activité

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski