Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. En savoir plus…
Samedi
07
AVR

FOLK: Spor etter raseforskningen. Forskningsobjektene har ordet

15:00
16:00
Teknisk museum
Prestataire d'activité Teknisk museum

Comment s'y rendre?

Catégorie
#var:page_name# cover

FOLK: Spor etter raseforskningen. Forskningsobjektene har ordet

Velkommen til en serie temaomvisninger i utstillingen "FOLK: fra rasetyper til DNA-sekvenser" med noen av folkene som har jobbet med utstillingen. Først ut er konservator i medisinhistorie Ellen Lange.

Ekteparet Kristian og Alette Schreiner var sentrale innen medisinsk og antropologisk forskning på begynnelsen av 1900-tallet. De ledet flere undersøkelser der målet var å kartlegge befolkningens rasemessige kjennetegn. Blant annet var de i Valle i Setesdal, på jakt etter det urnordiske, og i Hellemofjorden i Tysfjord for å finne det spesifikt samiske. Flere hundre mennesker ble grundig fotografert og målt. Opptil 90 forskjellige mål ble foretatt. Resultatene ble publisert i vitenskapelige rapporter på tysk. Hvert menneske har et nummer, ingen navn er oppgitt. Men folk kjenner sine slektninger igjen. For noen er det de eneste bildene de har av dem. Hvordan er denne forskningen blitt opplevd for de det ble forsket på – og for deres etterkommere? Hvordan virker den i lokalmiljøene i dag?

Omvisningen er gratis med inngangsbillett til museet.

Foto: Susanna Andersdatter Koltik, Gällivare. Fotograf: Kristian Schreiner, i Alette Schreiners "Anthropologische Lokaluntersuchungen in Norge, Hellemo", Vitenskabs-selskabets skrifter nr. 1 (1932).


Flere omvisninger i denne serien:
14. april kl. 15
FOLK: "Foreign contamination"/ Curator of the History of Medicine Phil Loring

21. april kl. 15
FOLK: Å portrettere en rase/ fotoarkivar Thale Sørlie

28. april kl. 15
FOLK: Race: a dangerous myth?/ Exhibition Curator Ageliki Lefkaditou

Place du déroulement de l'activité

Teknisk museum