Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. En savoir plus…
God Helse - Folkehelse i Sula kommune

God Helse - Folkehelse i Sula kommune

Stadsnesvegen 23, Langevåg, 6030, Norway

Comment s'y rendre?

95751510

Catégorie
Heures Ajouter l'information
À propos de nous God Helse - Sula kommune er facebooksida til folkehelsearbeidet i Sula kommune.
God Helse - Folkehelse i Sula kommune cover
Mission Sida tek sikte på å spreie informasjon om folkehelsetiltak i Sula kommune, og å vere ein informasjonskanal til innbyggjarane i kommunen i høve helse og sjukdomsførebyggjande tiltak. For formell kontakt med kommunen, send epost til post@sula.kommune.no

Generell nformasjon om kommunen kan ein finne på www.sula.kommune.no

Meir formell informasjon om folkehelsearbeidet i kommunen finn ein på www.sula.kommune.no/helse/god-helse/
Description Helse- og omsorgsdepartementet definerer folkehelsearbeid slik på sine nettsider: "Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen."

Folkehelsearbeidet i kommunene er meint å vere sektorovergripande. Sula kommune har tilsett folkehelsekoordinator i 50% stilling.

Les places semblables à proximité