Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. En savoir plus…
Latvian Filmmakers Union

Latvian Filmmakers Union

Elizabetes 49, Riga, LV - 1010, Latvia

Comment s'y rendre?

Ajouter le numéro de téléphone

Ajouter le lien vers le site

Catégorie
Heures Ajouter l'information
À propos de nous This page is for you to know the latest Events and news made by Latvian Filmmakers Union
Mission -To promote the development of Latvian Cinematography
-To unite filmmakers and care about their professional, economic, social interest representation and protection.
-To build links with the community, information, education, Latvian film art-making, promotion and accessibility purposes.

Latviskā versija: Veicināt Latvijas kinematogrāfijas attīstību, apvienot tās biedrus viņu profesionālo, ekonomisko un sociālo interešu pārstāvniecībai un aizsardzībai. Veidot saites ar sabiedrību, informēšanas, izglītošanas, Latvijas filmu mākslas veidošanas, popularizēšanas un pieejamības nolūkā.
Description LFU is a voluntary, professional, creative organization that brings together cinematographers.
Represented professions: directors, scriptwriters, cinematographers, actors, film artists, costume designers, makeup artists, composers, sound director, editor, animation film directors, artists, animators, film critics, historians, film editors, producers, film directors, filmproject managers, program coordinators, film distributors.

LKS ir brīvprātīga, profesionāla radoša organizācija, kas apvieno fiziskās personas –dažādu profesiju kinematogrāfistus.
Pārstāvētās profesijas: režisori, scenāristi, operatori, aktieri, filmu mākslinieki, kostīmu mākslinieki, grima mākslinieki, komponisti, skaņu režisori, montāžas režisori, animācijas filmu režisori, mākslinieki, animatori, kino kritiķi, vēsturnieki, filmu redaktori, producenti, filmu direktori, kinoprojektu vadītāji, programmu koordinatori, filmu izplatītāji.
Fondée 1962. year

Les places semblables à proximité