Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. En savoir plus…
Lietuvos Inovatyvių Profesinio Rengimo Įstaigų Asociacija

Lietuvos Inovatyvių Profesinio Rengimo Įstaigų Asociacija

K. Mindaugo pr. 11, Kaunas, LT - 44287, Lithuania

Comment s'y rendre?

Ajouter le numéro de téléphone

Catégorie
Maintenant FERMÉ
Heures
LU 08:00 – 17:00 SA Fermé
MA 08:00 – 17:00 DI Fermé
ME 08:00 – 17:00
JE 08:00 – 17:00
VE 08:00 – 17:00
Lietuvos Inovatyvių Profesinio Rengimo Įstaigų Asociacija cover
Mission 1.Vienyti ir telkti profesinio rengimo įstaigas inovatyviai veiklai.
2.Rūpintis pedagogų kvalifikacijos tobulinimu.
3.Apibendrinti ir skleisti inovatyvią pedagogų darbo patirtį.
4.Diegti pedagogo profesinės etikos principus.
5.Rengti, leisti ir platinti dokumentus, susijusius su profesinio rengimo įstaigų ugdomąja, metodine, moksline ir kita veikla.
6.Bendradarbiauti su socialiniais partneriais, tobulinant profesinį rengimą.
7.Bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos bei užsienio organizacijomis, skatinančiomis inovatyvią profesinio rengimo veiklą.
8.Rinkti, kaupti ir skleisti informaciją apie Asociaciją ir jos veiklą.
9.Dalyvauti moksliniuose tiriamuosiuose darbuose, susijusiuose su profesinio rengimo tobulinimu.
Description Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija vienija 35 inovatyvias profesinio rengimo įstaigas. Tai visuomeninė, profesinė, savanoriška, nepriklausoma, švietėjiška, nesiekianti pelno, nepolitinė organizacija, atvira visoms profesinio rengimo įstaigoms, norinčioms dalyvauti profesinio ugdymo sistemos tobulinime. Jos veikla grindžiama socialinio teisingumo, humanizmo vertybių prioriteto, viešumo, savivaldos ir kitais demokratiniais teisinės valstybės principais.
Asociacija 2005 m. reorganizuota iš Lietuvos iniciatyvių profesinių mokyklų pedagogų klubo, įkurto 1998 m.
Asociacija vienija inovatyvias profesinio rengimo įstaigas šiam pagrindiniam tikslui įgyvendinti - inovatyviai pedagoginei veiklai, orientuotai į profesinio rengimo kokybės gerinimą ir prestižo didinimą. Ji koordinuoja asociacijos narių veiklą, atstovauja narių interesams ir juos gina.
Asociacija yra EFVET (Europos profesinio ir techninio mokymo forumo) narė.
Fondée 2005 metais

Les places semblables à proximité