Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. En savoir plus…
PWSZ w Krośnie

PWSZ w Krośnie

Rynek 1, Krosno, 38-400, Poland

Comment s'y rendre?

13-43-755-00

Catégorie
Heures Ajouter l'information
À propos de nous Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia jest pierwszą uczelnią w Krośnie
PWSZ w Krośnie cover
Mission Drodzy Kandydaci!
Do wszystkich, którzy rozważają wybór drogi życiowej i uznali, że jej najbliższym etapem będą studia wyższe, kierujemy propozycję zawartą w niniejszym informatorze.
Krośnieńska uczelnia daje do wyboru naprawdę wiele możliwości, stosownie do Waszych zainteresowań i planów. Chcemy przekazać Wam pogłębioną wiedzę o świecie, rozbudzić Waszą ciekawość w różnych dziedzinach, a także dać pożyteczny dla społeczeństwa zawód. Spotkacie tu pracowników nauki o znaczącym dorobku, związanych z renomowanymi ośrodkami naukowymi. Co ważne dla Waszej przyszłości na rynku pracy, jako szkoła zawodowa kształcimy w profilu praktycznym, co oznacza, że dbamy o wysoki poziom praktyk i zajęć praktycznych. Rozwijamy też współpracę międzynarodową: coraz więcej naszych studentów wyjeżdża na semestr do uczelni europejskich i amerykańskich. Sale wykładowe i laboratoria mieszczą się w nowych lub właśnie zmodernizowanych budynkach, są wyposażone stosownie do standardów XXI wieku. To wszystko – jako szkoła państwowa – oferujemy studentom stacjonarnym bez czesnego, a studentom niestacjonarnym – za niską opłatą.
Liczę na to, że dołączycie Państwo do nich i spotkamy się w salach wykładowych PWSZ w Krośnie.
TO UCZELNIA NA MIEJSCU! NIE MUSISZ SZUKAĆ DALEKO!

Zapraszam na studia do Krosna.
Rektor PWSZ
Description Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie kształci na następujących kierunkach i specjalnościach studiów:

Budownictwo

Energetyka

Filologia
- Dwujęzykowe studia dla tłumaczy
- Filologia angielska
- Język niemiecki w biznesie
- Język rosyjski dla biznesu

Filologia polska
- Moduł wydawniczo-dziennikarski z grafiką komputerową
- Informacja i komunikacja społeczna
- Edukacja polonistyczna z nauczaniem języka polskiego jako obcego

Informatyka
- Technologie internetowe i bazy danych
- Sieciowe systemy informatyczne
- Informatyka praktyczna

Inżynieria środowiska
- Geotechnika i geologia inżynierska
- Instalacje sanitarne i technologiczne
- Instalacje gazowe

Mechanika i budowa maszyn
- Obrabiarki sterowane numerycznie
- Mechatronika i diagnostyka samochodowa
- Mechanika lotnicza

Pedagogika
- Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
- Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
- Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną

Pielęgniarstwo

Rolnictwo
- Agroekonomia
- Ochrona i kształtowanie krajobrazu

Towaroznawstwo
- Towaroznawstwo medyczne, farmaceutyczne i kosmetyczne
- Towaroznawstwo i technologia żywności
- Kształtowanie i ocena jakości towarów

Turystyka i rekreacja
- Obsługa ruchu turystycznego i rekreacji
- Turystyka aktywna z agroturystyką
- Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i Spa

Wychowanie fizyczne
- Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną
- Sportowo-instruktorska
- Trener osobisty

Zarządzanie
- Zarządzanie instytucjami publicznymi
- Zarządzanie finansami
- Zarządzanie w przedsiębiorstwie
Fondée 1999

Les places semblables à proximité