Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. En savoir plus…
Studenckie Koło Naukowe Młodych Biofizyków

Studenckie Koło Naukowe Młodych Biofizyków

ul. Pomorska 141/143, Łódź, 90-236, Poland

Comment s'y rendre?

Ajouter le numéro de téléphone

Catégorie
Heures Ajouter l'information
À propos de nous Studenckie Koło Naukowe Młodych Biofizyków działa na wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
Studenckie Koło Naukowe Młodych Biofizyków cover
Description Studenckie Koło Naukowe Młodych Biofizyków działa przy Instytucie Biofizyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Założone zostało w 1994 roku przez grupę ówczesnych studentów III roku specjalności biologia molekularna (pierwszym przewodniczącym Koła był Błażej Rychlik) i od tej pory działa nieprzerwanie, co roku przyjmując nowych członków. Funkcję opiekunów naukowych Koła pełnili: Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz (1994-1997), dr Błażej Rychlik (1997-2000), dr hab. Łukasz Pułaski (od 2000 roku).
W pracach Koła tradycyjnie czynny udział biorą najlepsi studenci specjalności biofizyka (kierunek biologia) i specjalności biotechnologia medyczna (kierunek biotechnologia), jednak jest ono otwarte również dla studentów innych specjalności i kierunków, a nawet innych wydziałów i szkół wyższych (mieliśmy członków – studentów matematyki, fizyki i chemii na UŁ, a także Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego).
Statutowym celem działalności Koła jest ułatwianie zainteresowanym pracą naukową studentom szybkiego włączenia się w tok realizowanych na Uniwersytecie Łódzkim badań eksperymentalnych i uzyskania znaczącego doświadczenia badawczego i dorobku naukowego jeszcze w trakcie studiów. Tradycyjnie członkami Koła są wyłącznie studenci I i II stopnia studiów wyższych – doktoranci mają na naszym Wydziale inne formy wspólnej aktywności naukowej.
Zakres tematyczny realizowanych w ramach działalności SKNMB prac eksperymentalnych był zawsze uwarunkowany aktualnymi zainteresowaniami badawczymi łódzkiego środowiska naukowego i dlatego jest olbrzymi, obejmując w zasadzie całe spektrum współczesnych nauk biomedycznych, od fizyki medycznej i bioinformatyki przez biofizykę, biochemię, biologię komórki, biologię molekularną do medycyny klinicznej. Warto podkreślić, że wiele spośród prac eksperymentalnych realizowanych przez członków Koła ma charakter autorski i odbywa się w całości z inicjatywy danego członka, jedynie pod ogólnym nadzorem naukowym pracownika akad

Les places semblables à proximité