Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. En savoir plus…
Taisin Industrial Co.,Ltd. บริษัท ไทยซินอุตสาหกรรม จำกัด

Taisin Industrial Co.,Ltd. บริษัท ไทยซินอุตสาหกรรม จำกัด

1521 SUKHUMVIT ROAD, PRAKANONGNUA, WATTANA, Bangkok, 10110, Thailand

Comment s'y rendre?

+662-7140777

Catégorie
Maintenant FERMÉ
Heures
LU 08:30 – 17:00 SA Fermé
MA 08:30 – 17:00 DI Fermé
ME 08:30 – 17:00
JE 08:30 – 17:00
VE 08:30 – 17:00
À propos de nous ไทยซิน "ซื่อสัตย์ ขยัน สร้างสรรค์ สามัคคี ไทยซินพัฒนา"
Taisin Industrial Co.,Ltd. บริษัท ไทยซินอุตสาหกรรม จำกัด cover
Mission ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง สินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีคุณภาพและต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค
Description บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องแต่งกายและเครื่องสำอาง ดังนี้
1.ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้ชื่อ นิกโก้ ( NIKKO ) และไทเกอร์ (TIGER) เช่น หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน เป็นต้น
2.ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ภายใต้ยี่ห้อ " เคนโซ่ ( KENZO ) เป็นสินค้านำเข้าจาก ประเทศ ฝรั่งเศส ประกอบด้วย เสื้อผ้า บุรุษ และสตรี พร้อมด้วยเครื่องประดับต่างๆ อาทิ กระเป๋า , รองเท้า , แว่นตา , น้ำหอม เป็นต้น
3.อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของบริษัท ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิว (Skin Care) เกี่ยวกับเส้นผม (Hair Care) ผลิตภัณฑ์ตกแต่งและให้สีสันบนใบหน้า (Makeup) และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคล (Personal Hygiene) โดยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการจดทะเบียนและผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อ.ย) แล้วทั้งสิ้น ได้แก่
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางคาเนโบ ประเทศไทย (Kanebo Thailand) ผลิตภัณฑ์อีมูน (EMOON) ผลิตภัณฑ์ไบโอเนท (BIONATE) ผลิตภัณฑ์ครีมโทน และผลิตภัณฑ์บีเง็น (BIGEN) พร้อมทั้งจัดให้มีศูนย์บริการความงาม และโรงงานสำหรับผลิตหรือจัดเตรียมเครื่องสำอางสำหรับการจัดจำหน่าย โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท คาเนโบ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคิด ชีวิตความเป็นอยู่ที่หลากหลายและไม่เคยหยุดนิ่งของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด สามารถตอบสนองได้ครบถ้วนในทุก ๆ ความต้องการ และสามารถครองใจของผู้บริโภคตลอดไป เครื่องสำอางเบลล์ สตาร์ (Bell Star) เป็นเครื่องสำอางจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนำเข้าโดย บริษัท ไทยซินอุตสาหกรรม จำกัด พ.ศ. 2535 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายต้องการจะขยายกลุ่มลูกค้าในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยเครื่องสำอางเบลล์ สตาร์นั้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาปานกลาง เพื่อตอบสนองโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ที่มักแสวงหาสินค้าที่มีความทันสมัย และราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไป
ในส่วนของโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ตั้งอยู่ เลขที่ 963 ซอยศิริวัฒนา สาธุประดิษฐ์ 20 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เพื่อผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง หรือ ระบบมาตรฐาน GMP ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านระบบคุณภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได
Honneurs ผลิตภัณฑ์จากโรงงานได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
Fondée 13 เมษายน 2506
Produits TIGER, NIKKO, Bell Star Cosmetics, Bell Esthetic Center, Emoon, Bionat, MOKA

Les places semblables à proximité