Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. En savoir plus…
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 238a, Gdansk, 80-266, Poland

Comment s'y rendre?

Ajouter le numéro de téléphone

Catégorie
Maintenant FERMÉ
Heures
LU 08:00 – 16:00 SA 09:00 – 14:00
MA 08:00 – 16:00 DI 09:00 – 14:00
ME 08:00 – 16:00
JE 08:00 – 16:00
VE 08:00 – 16:00
À propos de nous Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jest Uczelnią nr 1 na Pomorzu ranking magisterskich uczelni niepublicznych: Perspektywy 2016, www.wsb.pl/gdansk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku cover
Mission "Partnerzy w rozwoju kariery zawodowej"
Description Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jest jedną najstarszych niepaństwowych uczelni na Pomorzu – wyróżnianą przez pracodawców, studentów i absolwentów oraz media.Powstała z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Bankowej S.A. WSB działa w ramach największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego 9 uczelni wyższych. Ścisła współpraca pomiędzy uczelniami i wymiana doświadczeń pozwala unowocześnić ofertę i – co najważniejsze – wciąż podnosić jakość studiowania.

Dyplom licencjata i magistra
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oferuje studia wyższe: pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) i drugiego stopnia (magisterskie), jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, studia MBA oraz szkolenia.

Wysoka jakość praktycznego kształcenia jest
wyróżnikiem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Studenci i absolwenci Uczelni są doceniani przez pracodawców, ponieważ posiadają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną umiejętność zastosowania jej w wielu dziedzinach życia. Od kilku lat Uczelnia – m.in. poprzez Biuro Karier, progressDay, Program Firma – współpracuje ze środowiskiem biznesu. Dzięki tym kontaktom WSB wzmacnia oferowane programy studiów o wartości praktyczne, zaś obok wybitnych wykładowców akademickich, zatrudnia też praktyków różnych dziedzin życia gospodarczego.

Prestiżowe akredytacje
W ostatnich latach Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku była kontrolowana przez Państwową Komisję Akredytacyjną - niezależną instytucję, działającą w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, która opiniuje standardy edukacyjne polskich uczelni. WSB uzyskała pozytywną opinię PKA na wszystkich ocenianych kierunkach.

Edukacja dofinansowana przez UE
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku systematycznie ubiega się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, które daje przedsiębiorstwom szansę refinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji przez ich pracowników.
Dzięki dofinansowaniu z UE, Uczelnia zrealizowała m.in. projekty:

“Inwestycja w umiejętności menedżerów – skuteczne zarząd
Honneurs WSB jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Istotne znaczenie dla Uczelni mają wyróżnienia środowiska studenckiego i akademickiego. Przez ostatnie cztery lata Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku została uhonorowana tytułem „Wiarygodna Szkoła”. Uczelnia jest też laureatem konkursu Ministra Rozwoju Regionalnego - Dobre praktyki EFS.
Fondée 1998 r
Produits Studia I Stopnia [licencjackie,inżynierskie]
Studia II Stopnia [magisterskie]
Studia Jednolite Magisterskie
Studia Podyplomowe, MBA
Szkolenia

Les places semblables à proximité