Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. En savoir plus…
ZSP Nr 2 Krosno

ZSP Nr 2 Krosno

Ks.St.Szpetnara 9, Krosno, 38-400 Krosno, Poland

Comment s'y rendre?

134322319

Catégorie
Heures Ajouter l'information
À propos de nous Najświeższe informacje z życia szkoły!
ZSP Nr 2 Krosno cover
Description Strona dla gimnazjalistów!
www.zspnr2krosno.edu.pl
Fondée 02/12/2013
Produits Szkoła kształci w następujących kierunkach:
Technikum:
- Technik usług fryzjerskich
- Technik żywienia i usług gastronomicznych

Ukończenie technikum umożliwia zdobycie trzech dokumentów:
- dyplomu technika - potwierdzającego kwalifikacje w wybranym zawodzie,
- świadectwa dojrzałości umożliwiającego podjęcie studiów,
- świadectwa ukończenia Technikum.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
- Kucharz
- Cukiernik
- Fryzjer
- Piekarz
- Wielozawodowa

Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia zdobycie dwóch dokumentów:
- świadectwa ukończenia szkoły,
- dyplomu czeladniczego i/lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Les places semblables à proximité