Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Visualizza dettagli…
Örberga kyrka

Örberga kyrka

Vadstena, Sweden

Come raggiungere

Aggiungere il numero di telefono

Aggiungere il link per il site

Categorie
Orario Aggiungere le informazioni
Descrizione Örberga kyrka är en kyrkobyggnad i Örberga socken, Vadstena kommun, Östergötland. Den ligger nära Vättern, 7 kilometer väster om Vadstena.KyrkobyggnadenDe delar av Örberga kyrka som är äldst är västtornet och långhuset, vilka tros ha uppförts i början av 1100-talet. De är byggda i romansk stil, medan koret har gotisk stil. Koret är korsformat och byggdes under 1200-talet, möjligen av arbetskraft från det närliggande Alvastra kloster.Taket pryds av praktfulla kalkmålningar från medeltiden. Delar av målningarna "bättrades på" under 1800-talet.Kyrkan är känd för sitt torn som kantas av två trapptorn. Tornet kan ses som en något mindre storslagen parallell till det berömda tornet i Husaby kyrka.En dendrokronologisk datering av inmurat trä i torntrappan visade att detta trä kommer från träd som fälldes under vintern 1116–1117. Kyrkan anses därför vara en av landets äldsta (Herrestads kyrka i närheten är daterad till 1112 och därmed något äldre). Två eller tre tidiga gravar har anlagts under kyrkans torn. Dessa gravar tros vara s.k. patronusgravar, d.v.s. de är anlagda av de familjer som uppfört kyrkan.

I luoghi simili nelle vicinanze