Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Visualizza dettagli…
ნეტსერვისი NetService

ნეტსერვისი NetService

57. ფ. ხალვაშის გამზ., Batumi, 6003, Georgia

Come raggiungere

+995595901525

Categorie
Adesso CHIUSO
Orario
LU 10:00 – 18:00 SA 11:00 – 15:00
MA 10:00 – 18:00 DO chiuso
ME 10:00 – 18:00
GI 10:00 – 18:00
VE 10:00 – 18:00
Chi siamo 🌐✔️ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტი ბათუმსა და მის შემოგარენში 📢 👉👍NetService👈👌
📺 ტელევიზია ✔️10 ₾
📡 ინტ
ნეტსერვისი NetService cover
Descrizione "NetService" წარმოადგენს ჯგუფს, რომელიც ანხორციელებს აჭარის რეგიონში სხვადასხვა მიმართულებით მთელ რიგ კომპლექსურ კავშირებს და მომსახურებებს:
* ფიზიკური და იურიდიული პირების ინტერნეტ ქსელში ჩართვა.
* კორპორატიული შიდა ქსელის დაგეგმვა, მშენებლობა და შემგომში მისი მომსახურეობა.
* ფილიალებს შორის კავშირის დამყარება.
* IT მომსახურეობა.
* სათვალთვალო კამერების მონტაჟი.
Fondazione 02/01/2016
  • 57. ფ. ხალვაშის გამზ., Batumi, 6003, Georgia
  • Come raggiungere

I luoghi simili nelle vicinanze