Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Visualizza dettagli…
Turkish Film Commission

Turkish Film Commission

Istanbul, 34421, Turkey

Come raggiungere

Aggiungere il numero di telefono

Categorie
Orario Aggiungere le informazioni
Chi siamo Association of Turkish Film Commissions " Türkiye Film Komisyonu Derneği "
Turkish Film Commission cover
Missione Türkiye’de film, TV, belgesel, reklam filmi çekmek isteyecek yabancı yapımcılar için ilk kontak olma işlevini üstlenir, b) Yerli ve yabancı film profesyonellerini buluşturacak ortamların sağlanmasında katkıda bulunur, yabancı film yapımcılarının Türk ortak bulma çabalarına yardımcı olur, c) Türkiye’nin dünya film endüstrisini cezp edecek tarihi, doğal ve kültürel değerlerini ve ekonomik avantajlarını yabancı yatırımcılara ve film yapımcılarına aktarılmasına yardımcı olur. d) Türkiye’de film çekimi, izin alınması, teknik ve yasal mevzuat ve prosedürler, mahallinden sağlanacak hizmetler, sağlanan teşvik ve muafiyetler vb konularda enformasyon ve danışmanlık ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur. e) Yabancı film yapımcılarının Türkiye’deki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla temaslarına yardım eder, koordinasyon sağlar. f) AFCI (Association of Film Commissioners International). EUFCN (European Film Commissions Network) gibi Uluslararası Film Komisyonları Birliklerine Film Komisyonu sıfatıyla üye olur ve bu birliklerin aktivitelerinde Türkiye’yi temsil eder, lokasyon pazarlaması faaliyetlerinde bulunur.
Descrizione FİLM KOMİSYONU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Film Komisyonu Derneği” dir. Derneğin
uluslararası adı “ Film Commission” ya da kısaca (NFC) dır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek Genel Kurulu Kararı ile gerekli gördüğü zaman ve yerlerde Dernekler Kanunu hükümleri gereğince şubeler açabilir.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe
Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, T.C Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü ve Ülkemizin İl Belediyeleri Kültür Müdürlükleri ile işbirliği ve destekleriyle eşsiz tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri olan Türkiye’yi dünyanın önde gelen bir film lokasyonu yapmak ve bu amaca yönelik çalışmalarda bulunan kişi ve kuruluşlara destek olmak amacıyla kurulmuştur.

Bu ana amaç doğrultusunda Film Komisyonu Derneği :

a) Türkiye’de film, TV, belgesel, reklam filmi çekmek isteyecek yabancı yapımcılar için ilk kontak olma işlevini üstlenir,

b) Yerli ve yabancı film profesyonellerini buluşturacak ortamların sağlanmasında katkıda bulunur, yabancı film yapımcılarının Türk ortak bulma çabalarına yardımcı olur,

c) Türkiye’nin dünya film endüstrisini cezp edecek tarihi, doğal ve kültürel değerlerini ve ekonomik avantajlarını yabancı yatırımcılara ve film yapımcılarına aktarılmasına yardımcı olur.

d) Türkiye’de film çekimi, izin alınması, teknik ve yasal mevzuat ve prosedürler, mahallinden sağlanacak hizmetler, sağlanan teşvik ve muafiyetler vb konularda enformasyon ve danışmanlık ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur.

e) Yabancı film yapımcılarının Türkiye’deki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla temaslarına yardım eder, koordinasyon sağlar.

f) AFCI (Association of Film Commissioners International). EUFCN (European Film Commissions Network) gibi Uluslararası Film Komisyonları Birliklerine Film Komisyonu sıfatıyla üye olur ve bu
Fondazione 04.06.2013

I luoghi simili nelle vicinanze