Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Visualizza dettagli…
Christinae kyrka, Alingsås

Christinae kyrka, Alingsås

Alingsås, Sweden

Come raggiungere

Aggiungere il numero di telefono

Categorie
Orario Aggiungere le informazioni
Christinae kyrka, Alingsås cover
Descrizione Christinae kyrka är en kyrkobyggnad i Alingsås i Skara stift. Den är en av fem kyrkor i Alingsås församling. Kyrkan ligger centralt vid Stora torget och kom till efter att Alingsås hade blivit stad och församlingen delats.Kyrkan har sitt namn efter drottning Kristina som var den första att skänka pengar till bygget av kyrkan; drottningen gav 100 daler silvermynt. Arbetet med byggandet av kyrkan påbörjades 1642 och avslutades 1651.Under en period kallades kyrkan för Stadskyrkan, men den återfick efter en omfattande renovering 1986 sitt ursprungliga namn.Kyrkan är byggd i klassicistisk stil och har plats för cirka 400–500 besökare. Interiören är färgsatt i blått (taket), mörkrött (kyrkbänkar och läktare) och med gulrosa väggar.InteriörKormålning Bo Beskow, 1945.Glasmålningar på sidorna om kormålningen, Bo Beskow, 1985 (vänster sida Kunskapens träd; höger sida Livets träd, )Dopfunten av tenn är ritad av arkitekterna Helge Zimdal och Nils Ahrbom. Träreliefen bakom dopfunten är skuren av Arvid Bryth.Predikstol, 1791Oljemålningar (Kristus tas ned från korset, Maria och Johannes vid Kristi kors), 1700-talÄldre altarmålning, 1658 I kyrkan finns en minnestavla över fabrikör Sven Lenndahl, som donerade pengar till församlingen för ombyggnad av kyrkan 1788–92

I luoghi simili nelle vicinanze