Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Visualizza dettagli…
Lunedì
12
MAR

Група за личностно развитие (през погледа на гещалт терапията)

18:30
21:00

Come raggiungere

Categoria
#var:page_name# cover

Група за личностно развитие

За кого е предназначена?
За всички, имащи стремеж да надникнат малко по-дълбоко зад заучените си автоматични реакции, да разберат повече за себе си, да подобрят уменията си за общуване, да развиват творческия си потенциал, да изразяват себе си, да разберат повече за невидимото, което се случва зад поведенческите реакции… за хората, избрали да вървят по пътя на автентичността.
Тези скрити на пръв поглед механизми могат да се опознаят благодарение на другите, на обратната връзка от хора, дошли с подобни намерения и нагласи, готови да приемат предизвикателството на откровеността и откриването на себе си и вярващи в неосъждането.

Ако имате такива интереси - групата е добър избор и може да продължите да четете по-нататък :)

Идея на психотерапията
Няколко думи за принципите, на които се основава психотерапията, в частност гещалт терапията върху които ще стъпим. Като хуманистична школа, тя счита че всеки човек притежава достатъчно потенциал да избере своя път, че няма нужда да бъде направляван и наставляван отвън. Често непреработени емоционално и неосмислени случки от миналото са тези, които са се превърнали в твърди модели на мислене и поведение, и зад които трябва да погледнем, за да се свържем с нашите нужди и желания тук и сега. Ако те са били полезни и функционални в миналото, сега може да не са. И така, основната задача на нашите срещи е осъзнаване, разбиране, приемане и неупрекване а подкрепа.
Гещалт терапията стъпва върху парадоксална теория на промяната, формулирана от Арнолд Бейсер в "Paradoxical Theory of Change”. Постигането на промяна, отпадането на ненужните неща от съзнанието ни, се основава на виждането, разбирането и преживяването на настоящата картина, на пълното й приемане. Чак след като сме опознали в дълбочина това, което е може да стъпим върху него и да направим изменение, трансформация на ненужните модели в по-подходящи. Промяната се случва естествено, след достигането на това осъзнаване.
Не чрез насилствено прилагане на друго поведение, или промяна на мислите, а в дълбочина, следвайки собствените дълбоки нужди, които са покрити със механично повтарящи се защитни поведения. Разпознаването на тези нужди и нефункционални мисли, емоции и действия са достатъчни, за да случат промяна.
Хуманистично ориентираните школи (каквато е и гещалт терапията) вярват, че всеки индивид е способен да я извърши по най-подходящия за него начин.

Какво може да очаквате?
Срещите с група са начин да споделим собствените си преживявания, да подкрепим и да бъдем подкрепени, да разберем и да бъдем разбрани, да работим със своите теми в една защитена и подкрепяща среда, да намаляване на нуждата от външно одобрение, което да се пренесе в живота ни. Споделянето на собствените преживявания с групата се повлиява положително върху чувството на неловкост при говорене пред хора, смущение и сценична треска.
Може да експериментиране с нови неща, които не бихме си позволили директно навън, в незащитена среда. Конфиденциалността, приемането на автентичните преживявания, споделянето позволяват на човек да свали маската на социалното поведение и да бъде искрен в това, което преживява, да бъде по-откровен и в негативните чувства, които обичайно крие. Доверието в груповите отношения е това, което ни дава стабилност и сигурност, дава ни позволение да се доверим на хората и извън тази защитена среда..
Пребиваването и общуването в група помага за осъзнаване и преодоляване на притеснения да се изразяваме, да бъдем видяни и да сме в центъра на вниманието. Получаването на обратна връзка от членовете на групата ни помага да се свържем с тяхното преживяване, да получим по-широка представа за дадена тема, да получим подкрепа. Работата в група помага за приемане на различните гледни точки, помага за приемане на хората в живота ни, както и най-вече приемане на самите нас, такива каквито сме. Да бъдем разбрани и неосъждани се отразява на вътрешното приемане на нас самите, намалява трансформира самокритиката.

Какво представляват груповите срещи?
В затворена група до 8 човека (не се допускат нови членове след началото и) с ясни правила за общуване се организират срещи - събеседване по теми, които изникнат спонтанно от членовете. Всеки говори за своето лично преживяване, без да поучава и наставлява или да говори теоретични постановки. Интересуваме се единствено от директното преживяване на даден човек по темата - неговите мисли, чувства, усещания, асоциации и всичко останало, което се случва тук и сега.
Рамката е определена предварително - 10 срещи по 2 часа и 30 мин., които се провеждат всеки понеделник от 18.30 ч. до 21.00 ч. В парк хотел Москва, ет. Мецанин, офис 7. Цената на всяко посещение е 15 лв. Не се толерира отсъствие, поради груповата динамика, която се нарушава.
С всеки желаещ кандидат първоначално ще бъде проведено индивидуално събеседване с цел запознанство, изясняване на основните положения при груповите срещи или други въпроси, които възникват.

Водещите
Ние, Десислава и Наталия сме психолози и гещалт психотерапевти, работещи на свободна практика. В срещите на групата, освен разговори и споделяне, може да прилагаме и някои допълнителни техники за изразяване, базирани на арт терапията, осъзнаване и работа с тяло, експерименти за изразяване на вътрешни състояния, работа със сънища. Те ще са съобразени с нуждите и желанията на групата.

Заявете желание за участие на:
Тел: 0878601071 или на email:dessyp@gmail.com