Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Visualizza dettagli…
Lunedì
25
GIU

Ngày của Người Đi Biển

18:00
21:00
Hội KHKT Tàu Thủy Việt Nam -Visia
Organizzatore dell'evento Hội KHKT Tàu Thủy Việt Nam -Visia

Come raggiungere

Categoria
#var:page_name# cover

Được tổ chức vào ngày 25 tháng Sáu hàng năm, một ngày quốc tế của người đi biển mà theo thống kê của IMO có khoảng 1,6 triệu người, đảm đương 90% khối lượng vận chuyển toàn cầu

Luogo di svolgimento dell'evento

Hội KHKT Tàu Thủy Việt Nam -Visia