Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Visualizza dettagli…
Lunedì
14
MAG

Seminar: Rewriting the Separation of Powers in European States

09:00
17:00

Come raggiungere

Categoria
#var:page_name# cover

Maktfordeling i Europa.
Rewriting the Separation of Powers in European States.
To dagers konferanse.
I årevis, og kanskje særlig de siste ti årene, har man sett at det pågår en omfordeling av statsmakt i Europa. I dette internasjonale seminaret, som går over to dager, kommer denne omfordelingen til å analyseres og vurderes.

Seminaret skal ha to hovedperspektiver: det rettslige og det samfunnsvitenskapelige/politiske. Den rettslige analysen vil vies størst oppmerksomhet.
For mer informajon og påmelding: goo.gl/Rauv6j

Jan E. Helgesen (foto) har tilbrakt en stor del av sitt faglige liv i «The European Commission for Democracy through Law» (Venezia-kommisjonen).

Venezia-kommisjonen ble grunnlagt i 1990, etter et italiensk initiativ. Hovedfokuset fra begynnelsen var konstitusjonell rådgivning. Etter hvert er arbeidsfeltet utvidet tik store deler av offentlig rett, som folkerett, menneskerettigheter, valglovning, ombudsmannslovgivning, prosesslovgivning, domstolslovgivning. Venezia-kommisjonen regnes som verdens ledende rådgivningsorgan innen sitt fagområde.

Følg lenken for å lese mer og påmelding: goo.gl/Rauv6j

Foto: Jan E. Helgesen fotografert av fotograf Thomas Haugersveen i Juristkontakt da han mottok Rettsikkerhetsprisen i fjor.

Luogo di svolgimento dell'evento

Nasjonalbiblioteket