Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Visualizza dettagli…
Giovedì
12
APR

Štipendiá NŠP do celého sveta

10:00
13:00
SAIA, n. o.
Organizzatore dell'evento SAIA, n. o.

Come raggiungere

Categoria
#var:page_name# cover

SAIA, n. o. pozýva študentov, doktorandov a postdoktorandov Trnavská univerzita v Trnave (Universitas Tyrnaviensis) (Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta; Filozofická fakulta TU; Pedagogická fakulta TRUNI; Teologická fakulta Trnavskej univerzity) na inofrmačný deň o #štipendiách na študijné a výskumné pobyty do krajín celého sveta.