Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Visualizza dettagli…
HSE İş Sağliği Ve Güvenliği

HSE İş Sağliği Ve Güvenliği

Ehlibeyt mah. 1242 cad. 22/10 Balgat, Çankaya, Turkey

Come raggiungere

03124725533

Categorie
Orario Aggiungere le informazioni
Chi siamo Be Safe Not Sorry!
HSE İş Sağliği Ve Güvenliği cover
Descrizione HSE Hakkında

Temeli, vicdani açıdan çalışanın can güvenliğini ve sağlığını korumaya yönelik olan iş sağlığı ve güvenliği konusuna gereken hassasiyetin gösterilmemesi, şimdiye kadar ne yazık ki işveren cephesinden ‘’ gereksiz maliyet ve zaman kaybı ’’ , çalışan açısından ise ‘’ bana bir şey olmaz ’’ mantıkları çerçevesinde çalışanların can kayıpları, işverenlerin ise finans, zaman ve prestij kayıpları ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur.

Mevcut durumun, son zamanlarda yazılı ve görsel medyada gündeme gelmesi, Avrupa Birliği uyum zorunluluğu gibi reaktif baskılar sonucu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler yürürlüğe girmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

İşverenlerin, işyerlerinde, ana işveren sicil numaralarının bulunması, çalışanlarına karşı ana işveren statüsünde olmasına neden olmaktadır. İşverenlerin, kendi ana sicil numarası altında çalışanlardan, Türk kanunlarına göre doğrudan, kendi sicil numarası altında çalıştırılacak alt işverenlerin(taşeronlar) çalışanlarından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, mahkemeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşı dolaylı(müteselsil) sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu sorumluluk kapsamında, işletme içerisinde çalışan tüm çalışanların; Türk mevzuatı, Türk standartları ve Uluslar arası standartlara uygun şartlar altında çalıştırılması ve bunların gereği yapılan işlerin takibi, kontrolü ve kayıt altına alınması için işletmede İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulması veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden hizmet alma zorunluluğu getirilmiştir.

İlgili güncel mevzuat gereği; İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, yapısında görev alacak teknik elemanlar, yapılan işin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bağlı olarak değişkenlik arz etmektedir.

Mer’i mevzuat gereği; İşletmeler, 30.06.2013 tarihi sonrası sayı ve sektör sınırı olmaksızın tehlike sınıfı uyarınca gerekli uzmanlık hizmetini, uzman ile yapacağı 3 adet sözleşmeden 1 tanesinin
Fondazione 2009

I luoghi simili nelle vicinanze