Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Visualizza dettagli…
IAB Türkiye

IAB Türkiye

Mesrutiyet caddesi No:102 Ersoy Is Merkezi Daire:3 Kat:1, Istanbul, 34433, Turkey

Come raggiungere

Aggiungere il numero di telefono

Categorie
Orario Aggiungere le informazioni
Chi siamo www.iabturkiye.org
IAB Türkiye cover
Missione Endüstriyi standartlar ve kurallar oluşturacak şekilde organize etmek,
İnternet'in reklam mecrası olarak tek çatı altında ve tarafsız bir biçimde ölçümlenmesini ve denetlenmesini; bu konuda karşılaştırılabilir ve objektif belgeler, veriler hazırlanmasını sağlamak,

Internet ortamında yayınlanan reklamların belirli teknik standartlarda olması için bilgilendirme ve yönlendirme yapmak,

Internet'in kolay satın alınan ve değer üreten bir mecra haline getirilmesine katkı sağlamak,

Internet mecrasının gelişmesine, reklam yatırımlarından aldığı payın artmasına katkı sağlamak,

Bilgi değişim ve aktarım merkezi konumunda olmak,

Reklamverenlere ve ajanslara, Internet'in verimli bir mecra olduğunu anlatmak için etkinlikler seminerler, broşür vb. malzemelerin yapımı ve dağıtımı, araştırmalar vb.) yapmak,

İnteraktif reklamcılığın gelişmesine katkıda bulunmak için endüstrinin önde gelen platformu olmak, reklam dünyasını ve kamuoyunu bilgilendirmek,
Descrizione IAB Türkiye 2007 yılı Ekiminde 23 katılımcıyla kurulmuştur. Bugün itibarıyla sektörün tüm taraflarının temsil edildiği en kapsamlı meslek örgütü konumundadır. Amacı endüstrinin bir bütün olarak, sağlıklı biçimde gelişmesine destek vermektir. Hedefleri doğrultusunda eğitimden ölçümlemeye, endüstriyel standartların oluşturulmasından yarışmalara kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedir.
Fondazione 2007
  • Mesrutiyet caddesi No:102 Ersoy Is Merkezi Daire:3 Kat:1, Istanbul, 34433, Turkey
  • Come raggiungere

I luoghi simili nelle vicinanze