Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Visualizza dettagli…
NYN Hà Nội

NYN Hà Nội

A9 Cốm vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

Come raggiungere

Aggiungere il numero di telefono

Aggiungere il link per il site

Categorie
Orario Aggiungere le informazioni
Chi siamo Hoạt động vì cộng đồng LGBT, đặc biệt là cộng đồng người Nữ Yêu Nữ tại Hà Nội.
NYN Hà Nội cover
Descrizione NYN Hà Nội - một hội nhóm hoạt động vì cộng đồng nữ yêu tại Hà Nội nói riêng và cộng đồng nữ yêu nữ nói chung. Nhóm hoạt động với mong muốn là nơi kết nối các bạn nữ yêu nữ hiện diện nhiều hơn.
Bên cạnh việc kết nối và hiện diện nhóm hỗ trợ tư vấn những thắc mắc liên quan đến SOGIE của bạn cũng như những vấn đề trong cuộc sống.
Giới thiệu trang web dành cho các bạn Nữ yêu nữ trên khắp cả nước http://nuyeunu.vn/lang-vi
Fondazione 12/10/2016
  • A9 Cốm vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam
  • Come raggiungere

I luoghi simili nelle vicinanze