Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Visualizza dettagli…
Pusat Internet Jerlun

Pusat Internet Jerlun

Km 22, Dewan Serbaguna, Kampong Lubok Pinang, 06150, Malaysia

Come raggiungere

012-4782745

Categorie
Orario Aggiungere le informazioni
Chi siamo Pusat Internet 1 Malaysia (PI1M) kini telah dibuka di Jerlun. Sasaran kami ingin menarik minat penduduk sekitar Jerlun khususnya pelajar dan peniaga kecil
Pusat Internet Jerlun cover
Missione 1. Memberi kemudahan capaian internet kepada komuniti tempatan
2. Memberi pendedahan kepada masyarakat tempatan terhadap teknologi komputer dan internet
3. meningkatkan taraf ekonomi dan sosial melalui kemudahan yang disediakan dan aktiviti yang dijalankan di PI1M
4. Merapatkan jurang digital diantara masyarakat bandar dan luar bandar selaras dengan matlamat kerajaan.
Descrizione Pusat Internet 1 Malaysia merupakan projek kerajaan dengan inisiatif oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM). Projek ini dilaksanakan oleh Maxis Berhad dibawah Projek Pekhidmatan Sejagat (PPS) dengan memberi fokus kepada pemberian perkhidmatan ICT kepada komuniti tempatan di kawasan luar bandar.
  • Km 22, Dewan Serbaguna, Kampong Lubok Pinang, 06150, Malaysia
  • Come raggiungere