Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Visualizza dettagli…
Samorząd Studencki Szkoły Filmowej w Łodzi

Samorząd Studencki Szkoły Filmowej w Łodzi

Targowa 61/63, bud. CNM, pok. 111, Łódź, 90-323, Poland

Come raggiungere

+48 422754752

Categorie
Orario Aggiungere le informazioni
Chi siamo Witamy na oficjalnej stronie Samorządu Studenckiego PWSFTViT na portalu Facebook! // Welcome to the official facebook page of the Students Government of Polish National Film, Television and Theatre School in Lodz!
Samorząd Studencki Szkoły Filmowej w Łodzi cover
Missione Samorząd Studencki PWSFTViT istnieje od 2008 roku. Przewodniczący Samorządu Studenckiego wybierany jest na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym na 2 letnią kadencję. Podczas zebrania wybierany jest również zaproponowany przez Przewodniczącego skład Zarządu Samorządu Studenckiego. Zarząd jest organem wykonawczym samorządu na szczeblu uczelni.

Do zadań Samorządu Studenckiego PWSFTViT, wg. Ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, należą m.in.:
reprezentowanie ogółu studentów uczelni,
wspieranie i inicjowanie działalności uczelni w zakresie spraw kulturalnych oraz bytowych studentów,
rozdział środków finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie,
opiniowanie planów studiów i programów studiów oraz uzgadnianie z senatem uczelni zmian regulaminu studiów,
uzgadnianie z Rektorem regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów,
wyrażanie zgody na kandydaturę na stanowisko prorektora do spraw studenckich,
opracowanie i promowanie kodeksu etyki studenta,
wybieranie członków senatu uczelni, kolegium elektorów, komisji dyscyplinarnych oraz innych komisji powoływanych z ramienia uczelni,
wnioskowanie o przekazanie spraw dyscyplinarnych do sądu koleżeńskiego,
utworzenie sądu koleżeńskiego wraz z określeniem jego organizacji i postępowania,
podejmowanie akcji protestacyjnych wobec przedmiotów sporu zbiorowego i dotyczących istotnych spraw lub interesów studentów,
organizowanie strajku studenckiego, jeśli wcześniejsze negocjacje z uczelnią oraz inne niż strajk formy akcji protestacyjnej nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu,
dbanie o przestrzeganie przez uczelnię przepisów, iż opłaty za studia nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów.
Descrizione W skład obecnej VI kadencji Zarządu Samorządu Studenckiego PWSFTViT wchodzą:
Przewodniczący: Michał Fronc (Wydział Organizacji Sztuki Filmowej)
Wiceprzewodniczący: Kamil Staszczyszyn (WOSF)
Wiceprzewodnicząca: Milena Le Viet (WOSF)
Sekretarz: Alicja Chapko (WOSF)
Z głosem doradczym w zebraniach Zarządu uczestniczą:
Pełnomocnik ds. Finansów:
Pełnomocnik ds. Promocji:
Pełnomocnik ds. Wydziału Aktorskiego:
Pełnomocnik ds. Wydziału Operatorskiego:
Pełnomocnik ds. Wydziału Reżyserii:
Fondazione 02/26/2008
Prodotti Kochani!
Podobnie jak w poprzednich latach rusza dyżur psychologiczny dla studentów:
Kontakt, miejsce spotkań i prowadzący pozostają bez zmian:
Instytut Eriksonowski (rejestracja - 42 688 48 60),Dr Krzysztof Karauda tel.502 977 117 (również w sprawach naprawdę pilnych).
Budynek Nowych Mediów pok.1.12.( I piętro,obok pokoju Samorządu St. ).
Dyżury są w każdy czwartek po godz. 17, w celu umówienia konkretnego spotkania, należy dzwonić do Instytutu!

I luoghi simili nelle vicinanze