Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Visualizza dettagli…
Svennevads kyrka

Svennevads kyrka

Svennevad, Sweden

Come raggiungere

Aggiungere il numero di telefono

Aggiungere il link per il site

Categorie
Orario Aggiungere le informazioni
Descrizione Svennevads kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Sköllersta församling i Strängnäs stift. Kyrkan ligger invid riksväg 51 i samhället Svennevad.KyrkobyggnadenTidigare kyrka på platsen var uppförd på medeltiden. Nuvarande kyrka i gustaviansk stil uppfördes åren 1782-1786 under ledning av byggherre Gustaf Philip Wennerstedt. Kyrkan har en stomme av sten och består av långhus med rundat kor i öster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Vid långhusets västra kortsida finns ett kyrktorn som är indraget i långhuset.Inventarier Altartavlan är tillverkad 1793 av Pehr Hörberg.ReferenserTryckta källorWebbkällor MittNerike

I luoghi simili nelle vicinanze