Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Zobacz szczegóły…
Rogers Akadémia

Rogers Akadémia

Vincellér utca 33. I emelet 2., Budapest, 1113, Hungary

Get Directions

+3630-569-0846

Kategorie
Godziny pracy Add information
O nas Rogers Akadémia: bizalom - odafordulás - hitelesség - empátia - nyílt kommunikáció
Középiskola másképp - a tanulás otthona. Nemiskola
Rogers Akadémia cover
Misja A Rogers Akadémián 12 és 22 év közötti fiatalokkal foglalkozunk iskolaidőben. Nem vagyunk iskola a hagyományos iskolakép szerint - a diákoknak vissza kívánjuk adni a tanulás felelősségét és örömét, döntési lehetőségeket biztosítva számukra abban, hogy mit, hogyan és mikor tanulnak. Az első években (7-8-9-10. évfolyam) saját – a középiskolás követelményektől akár független - programjuk szerint dolgoznak. Ebben a legfrissebb tudományos és pedagógiai eredményekre és húszéves alternatív oktatási tapasztalatunkra építve mentorokkal és szaktanárokkal segítjük diákjainkat. Amikor pedig már látják a céljukat (11-12. évfolyam), lehetőséget adunk arra, hogy gyorsan, hatékonyan léphessenek a választott irányba. Ami kibontakozik, csakis a diákokkal együtt történhet. A levegőt átható közös érték: az emberi kapcsolódás. Az Akadémián folyó nevelés arra irányul, hogy a fiatal ne eszközként lássa az embert.

Fontos jellemzőink a kis létszám, az ebből fakadó személyes figyelem, az egyéni tanulási tervek, a nemzetközi programokban való részvétel, a saját élményeken alapuló tanulási helyzetek, valamint a nyugalom, biztonság és együttműködés légköre.

Markánsan megkülönböztetjük a - saját élményekre, egyéni tervekre épülő Újraindító programot (7-10. évfolyam), és az – érettségire és egyetemi továbbtanulásra felkészítő - Siker programot (11-12. évfolyam). A diákok fejlődési céljaikhoz minden támogatást megkapnak, érdeklődésük szervezi az akadémia belső és külső programjait. Mindeközben egy finom lelki kultúra érlelése zajlik. A hitelesség és az odafordulás egysége, mint alapérték, biztosítja, hogy a kikerülő fiatal több mint hivatást, emberséget gyakoroljon

Diákjaink magántanulóként különböző közoktatási intézményekhez tartoznak, amelyek választhatóak – lehet gyengébb vagy erősebb középiskola követelményeire felkészülni. Ezekben a középiskolákban vizsgáznak, ott szereznek bizonyítványt, intézményünkben pedig folyamatos személyes fejlesztésben, oktatásban vesznek részt. A tantervi halad
Opis "Az iskola szó sok sikertelenül tanuló szülő számára rosszul cseng, ezért Amerikában sok helyütt a tanulóközösségek akadémiának hívják magukat. Az akadémiák jellegzetessége, hogy igyekeznek megtalálni a flexibilitás és a struktúra megfelelő arányát. A gyárszerűen működő iskolákhoz képest lényegesen nagyobb szabadságot igyekeznek kialakítani: nincs iskolacsengő, 45 perces órák, fölösleges szabályok. Az akadémiák igyekeznek mindenkit - a szakácsoktól és a takarítóktól a tanárokig és az igazgatóig - közösséggé szervezni." - Carl Rogers: A tanulás szabadsága, 416. o.
Nagrody Az Akadémia legfontosabb céljai: az önismeret saját élményeken keresztüli fejlesztése és a tanulás örömének újraélesztése, hogy diákjaink felnőttként az elfogadott társadalmi keretek között éljenek sikeres, teljes életet.

Megadunk minden eszközt és a tapasztalt tanári kar személyes támogatását, hogy felnőtt korukra diákjaink békében legyenek saját magukkal, társaikkal és a környezetükkel. Ehhez tudjuk, hogy szükségük van ön- és társismeretre, a konfliktuskezelés szabályainak ismeretére, és minden olyan készségre, amellyel személyes kapcsolati hálózatukat építeni tudják.

Fejlődnie kell az önreflexió képességének, ezért az önértékelés teljes szabadságát adjuk meg, természetesen az igényelt, széles spektrumú visszajelzés biztosításával. Hisszük, hogy a világ érdekes, abban mindenki meg tudja találni a helyét, és hogy a tanulás lehet örömteli, ha megtanulunk felelősséget vállalni önmagunkért.

A Rogers Akadémia Carl Rogers humanisztikus értékeire és a Rogers Középiskola 10 éves tapasztalatára támaszkodik, amikor egy olyan közösségi teret alakít ki, amely markánsan elkülöníti a saját élményű, egyéni célokra reagáló tanulási teret, és az alapkészségekkel már rendelkező diákoknak szóló hatékony tanóra - típusú tanulási környezetet.

Mindkét helyszínen a nyugalom, a biztonság és együttműködés adja meg a sokoldalú tanulás lehetőségét.
Założona 2012 (előzmény 2006-2012)
Produkty Újraindító program:

Ezt a programunkat a 7-10 évfolyam diákjainak szánjuk.

A közös szabályalkotás, a szociális ismeretek célzott fejlesztésére kialakított program, a rendszergondolkodás, a közösségben szerzett saját élmények (menni, látni, tapasztalni) és a humanisztikus értékek kellemes szociális környezetet biztosítanak, ahol a közösségi lét mellett mentorok segítenek mindenkit a tanulás újraértelmezésében.

Tudjuk, hogy nem könnyű kívülről motiválni a fiatalokat, de hisszük, hogy képesek önerejükből megtalálni a helyüket a világban, ha valódi elfogadásra alapuló környezetet teremtünk számukra. Az akadémián mindenki saját programja szerint, egyéni céljait meghatározva, saját ütemben tanulhat.

Kötelezőként az idegen nyelv tanulását, a gondolkodási képességek fejlesztését és a szociális alapismereteket szabjuk meg (heti 17 óra). A gondolkodási képességek fejlesztése részben matematika órák keretében történik, amelyek a kötelező program részei, mert szeretnénk a matematika terén is a sikerélményt felépíteni diákjainkban.

Minden más a diák egyéni választásán múlik. Egész napos képzésben gondolkozunk: a 10 és 16 óra közötti törzsidő mellett reggel vagy délután plusz kettő, összesen napi hét órás kötelező jelenléttel számolunk (egy óra ebédszünet).

Ajánlatunkban szerepel – egyéni igények szerint - a művészet, Budapest és a magyar városok megismerése, külföldi utak, projektek, diák - és önkéntes munka szervezése. A tanulástámogatás, e-learning eszközökkel, akár nyáron is elérhető.

Siker Program:

A már céljaikat látó, „egyenesbe ért" diákokat várjuk a 11-12. évfolyamunkra, ahol kipróbált szaktanárok segítik a gyorsított érettségi felkészítést (előrehozott osztályozó vizsgák és előrehozott érettségi). Ebben a szakaszban a legfőbb célunk a sikeresség megélése, az örömteli és felelős tanulás gyakorlatának felépítése.

Egyéni szerződés alapján az órák kiválthatóak a mindenkori egyéni célokat figyelembe véve, ilyen értelemben minden óra választható. Idegen nyelvből és m
  • Vincellér utca 33. I emelet 2., Budapest, 1113, Hungary
  • Get Directions

Similar places nearby