Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
Öjersjökyrkan

Öjersjökyrkan

Partille, Sweden

Get Directions

0702-47 17 02

Categorias
Horário de funcionamento Add information
Descrição Öjersjökyrkan är en stadsdelskyrka i Partille församling i Göteborgs stift. Arbetet leds av prästen Anders-Petter Sjödin i samarbete med en frivillig grupp kallad Öjersjö EFS-grupp. Kyrkan ligger i Öjersjö i Partille kommun, öster om centrala Göteborg.KyrkobyggnadenByggnaden Sjöatorp uppfördes 2002 av Saronkyrkan i Göteborg men såldes sedan till Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet sommaren 2012. Byggnaden invigdes som kyrkolokal i Svenska Kyrkans ordning av biskop Per Eckerdal den 23 september 2012.Inventarier Dopfunt Altare AmboHistoriaI närliggande Furulundskyrkan arbetades det några år innan invigningen av Öjersjökyrkan med ett koncept som kallades Vision Öjersjö. Det gick ut på att göra en så kallad nyplantering. Det innebär att starta upp en ny kyrka i det närliggande området. Detta skedde genom Öjersjökyrkan. I januari 2012 tog kyrkorådet i Partille Sävedalens kyrkliga samfällighet beslut att köpa Sjöatorp i Öjersjö från Saronkyrkan i Göteborg. Förhandlingarna och köpet blev klart under sommaren 2012.FöreningenI Öjersjökyrkan finns en EFS-grupp. EFS står för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. EFS är en lågkyrklig och nyevangelisk väckelserörelse inom Svenska Kyrkan som fokuserar på lekmannaengagemang och mission.

Similar places nearby