Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
Arhitekt Laca

Arhitekt Laca

iNavis centar, Velimira Škorpika 6, Sibenik, 22000, Croatia

Get Directions

091 727 4291

Categorias
Horário de funcionamento Add information
Sobre nós Ured ovlaštenog arhitekta Mladen Laća Tel.+385 22 310 512 ; Mob. 091 727 4291; Fax.+385 22 310 598
Arhitekt Laca cover
Descrição Arhitektonski ured je ovlašten za projektiranje i stručni nadzor nad izvođenjem svih vrsta objekata visokogradnje :

• obiteljskih kuća i višestambenih zgrada
• poslovnih zgrada i gospodarskih objekata
• hotela , turističkih naselja i apartmana
• objekata društvene namjene – škole,vrtići,domovi za starije,knjižnice….
• uređenja interieura i design
• 3D vizualizacija projekata,
*izrada troškovnika,
*elaborata etažiranja.....

Ured posjeduje licencu Ministarstva kulture Republike Hrvatske za izradu projekata rekonstrukcija i sanacija te provođenja stručnog nadzora - zaštićenih povijesnih objekata.

U radu se primjenjuju sva suvremena rješenja sa područja ekonomski održive te energetski učinkovite gradnje prilagođene lokalnoj tradiciji gradnje te poštivanja zatečenog okoliša.
  • iNavis centar, Velimira Škorpika 6, Sibenik, 22000, Croatia
  • Get Directions

Similar places nearby