Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
Azil Prijatelji Čakovec

Azil Prijatelji Čakovec

Carinski odvojak bb, Čakovec, Cakovec, 40000 Čakovec, Croatia

Get Directions

+385918988004

Categorias
Horário de funcionamento Add information
Sobre nós Sklonište za životinje Prijatelji Čakovec
Azil Prijatelji Čakovec cover
Missão Učiniti naselja Međimurske Županije naseljima bez pasa i mačaka lutalica. Pružiti privremeni dom svim napuštenim životinjama do udomljenja u stalni dom.
Descrição Želite li pomoći radu našeg skloništa, donaciju možete uplatiti na broj žiro računa otvorenog kod Privredne banke d.d. Čakovec broj:
HR3323400091116025375, poziv na broj 02 888 ili paypalom na info@prijatelji-zivotinja.org, svrha uplate: donacija.
Fundação 2001.
  • Carinski odvojak bb, Čakovec, Cakovec, 40000 Čakovec, Croatia
  • Get Directions

Similar places nearby